Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng vĩnh viễn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

                                                                            ……, ngày…. tháng…. năm….

ĐƠN XIN MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG

(V/v: xin miễn sinh hoạt Đảng vĩnh viễn)

Kính gửi: – Đảng uỷ…………………

– Chi bộ Đảng………………………

  • Căn cứ Quy định 29-QĐ/TW quy định về thi hành Điều lệ Đảng;
  • Căn cứ Hướng dẫn 09-HD/BTCTW.

Tôi tên là:……………            Sinh ngày:……………

Chứng minh nhân dân:……………   Nơi cấp:…………….     Ngày cấp:…………..

Địa chỉ thường trú:………………………

Nơi ở hiện nay:……………………

Vào Đảng ngày:…. tháng… năm…..                  

Được công nhận ngày:…. tháng… năm…

Hiện nay tôi đang sinh hoạt tại chi bộ Đảng………..

Tôi làm đơn này xin trình bày với chi bộ một việc như sau:

Hiện này, tôi đã…….tuổi, do tuổi đã cao, sức khoẻ đã bị giảm sút nhiều, khả năng đi lại bị hạn chế nên tôi không thể tiếp tục tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ. Bên cạnh đó, căn cứ theo Điểm 7, Quy định 29-QĐ/TW quy định về thi hành Điều lệ Đảng:

Điều 7: Đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng

7.1- Đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể tham gia sinh hoạt đảng được, tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng, chi bộ xem xét, quyết định. Chi ủy hoặc bí thư chi bộ báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp biết

…..”

Do đó, tôi làm đơn này báo cáo và kính xin chi bộ xem xét và cho tôi được miễn công tác và sinh hoạt Đảng vĩnh viễn.

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên đều đúng sự thật và tôi xin chịu mọi trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo                                                          Người làm đơn

– Giấy xác nhận của cơ sở y tế…….                                (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com