Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học

Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(V/v: xin chuyển trường bậc Tiểu học)

Kính gửi: – Phòng Giáo dục và Đào tạo………………………………………………

                – Hiệu trưởng Trường Tiểu học……………………………………………

                – Hiệu trưởng Trường Tiểu học……………………………………………

Tôi tên là:……………………………………………………………………………….

Số CMTND:……………………….. Nơi cấp:………………  Ngày cấp:…………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:……………………………………………………………………………

Là phụ huynh của em…………………………… Sinh ngày: … / … / …

Hiện em…… đang là học sinh lớp … năm học … – … tại trường Tiểu học………….., phường………, quận………, thành phố…….. Kết quả cuối năm của em……. đạt học lực loại…….., hạnh kiểm……….. Tuy nhiên, vì…… (lý do xin chuyển trường)………… Do vậy, tôi làm đơn này kính xin quý nhà trường cho phép con tôi được chuyển về học lớp … năm học ……… tại trường Tiểu học………….., phường……….., quận……….

Tôi rất mong được nhà trường, Phòng GD&ĐT xem xét và chấp thuận nguyện vọng này của gia đình tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý KIẾN HIỆU TRƯỞNG     Ý KIẾN HIỆU TRƯỞNG     NGƯỜI LÀM ĐƠN

TIỂU HỌC………………      TIỂU HỌC………………      (ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)                 (ký và ghi rõ họ tên)      

Tài liệu kèm theo

– 01 bản sao Giấy khai sinh;

– 01 bản sao Sổ hộ khẩu;

– 01 học bạ;

– Giấy giới thiệu chuyển trường của……;

– Hộ khẩu thường trú nơi đến.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com