Mẫu đơn khiếu nại về tiền lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v không trả lương)

  • Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012 ;
  • Căn cứ tình hình thực tế

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị A (trưởng Phòng Kế toán công ty cổ phần VCC GROUP)

Tên tôi là: Nguyễn Thị A

Chứng minh nhân dân số:123456 cấp ngày 10/10/2012

Địa chỉ thường trú: số 14 đường An Hòa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Số điện thoại liên hệ:091823478

Địa chỉ làm việc : Số 48 Tố Hữu Hà Đông Hà Nội

Chức vụ : Nhân viên tuyển dụng

Nội dung khiếu nại: Tôi đã là nhân viên chính thức tại công ty và nay đã xin nghỉ việc ngày 20.6.2020 và được sự đồng ý của trưởng phòng nhân sự. Ngày 25.6.2018 tôi đã bàn giao việc xong và chính thức thôi việc. Đến nay đã hơn 2 tháng mà công ty vẫn chưa trả lương. Tôi có viết mail và gọi điện yêu cầu được thanh toán lương nhưng không nhận được phản hồi từ công ty. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của tôi và gia đình.)

Căn cứ tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 Bộ luật lao động như sau:

“Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

2. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.”

Theo đó, hành vi không trả lương của công ty đã vi phạm quy định này. Vậy, căn cứ vào Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012 và thực tế nêu trên, nay tôi làm đơn này khiếu nại về hành vi không trả lương của công ty trong thời gian qua.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho tôi.

Tôi xin cam đoan nội dung khiếu nại là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theo                                   Người làm đơn

Hợp đồng lao động                              (Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com