Mẫu đơn khiếu nại đất đai

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày… tháng… năm…

ĐƠN KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI

(V/v:……………………)

  • Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;
  • Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
  • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
  • Căn cứ tình hình thực tế.
  • ……..

Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai của UBND………..

Họ và tên tôi là:……………………………………….Giới tính:………………………..

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………………Quốc tịch:………………………..

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

………………………………………………………………………

Căn cứ theo Điểm… Khoản… Điều…. Luật…:

“……..”

Căn cứ theo Điều 166 Luật đất đai 2013 quy định về quyền chung của người sử dụng đất:

Điều 166. Quyền chung của người sử dụng đất

7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.”

Tôi nhận thấy, hành vi ………… trên đã vi phạm pháp luật và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích về…. của tôi.

Chính vì vậy, tôi làm đơn này kính mong quý cơ quan giải quyết những vấn đề khiếu nại sau:

  • Đề nghị xác nhận, thẩm tra vụ việc;
  • Xử phạt vi phạm theo Khoản…Điều …. Luật………..;
  • Bồi thường cho tôi như sau……
  • ……………………………..

Tôi cam đoan những nội dung khiếu nại trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

* Tài liệu đính kèm:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
Sổ hộ khẩuCMND/CCCDHợp đồng mua bán đất đai…S
ơ đồ thửa đất tranh chấp………
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)        

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com