Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
…………………….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….., ngày ….. tháng …. năm ……  

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 • Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
 • Căn cứ Luật dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Căn cứ Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác ngày 29 tháng 11 năm 2006;
 • Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
 • Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
 • Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
 • Căn cứ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012;
 • Căn cứ Nghị định 176/2013/NĐ-CP do Chính phủ quy định về xử lí vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;
 • Căn cứ các luật liên quan;
 • Căn cứ tình hình thực tế.

Hôm nay, ….giờ ….. ngày …. tháng …. năm ….., tại …………………………………

Chúng tôi gồm:

 1. Ông/ Bà: ………………………. …Chức vụ: …………………………………

Đơn vị: ………………………………………………………………………….

 • Ông/ Bà: ………………………. …Chức vụ: …………………………………

Đơn vị: ………………………………………………………………………….

Tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với:

Ông/Bà:……………………………………………Giới tính: ……………….

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..……Quốc tịch:………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………..

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:……………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………

Hoặc:

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): ……………………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………

Chức danh:……………………………………………………………………

Đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế:

…………………………………………………………………………

Căn cứ theo Điều ….. Luật ……….. quy định về ………………………………..:

“….”

Và căn cứ theo Điều ….. Nghị định ……….. quy định về ……………………….:

“….”

Cá nhân/ Tổ chức bị thiệt hại:

Ông/Bà:……………………………………………Giới tính: ………………

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..……Quốc tịch:………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………..

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:……………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………

Hoặc:

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): ……………………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………

Chức danh:……………………………………………………………………

Ý kiến của cá nhân/ đại diện tổ chức vi phạm:

………………………………………………………………………………

Ý kiến của cá nhân/ tổ chức bị thiệt hại:

………………………………………………………………………………

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm và bảo đảm xử lí vi phạm hành chính được áp dụng:

………………………………………………………………………………

Biên bản được lập thành … bản, có nội dung và giá trị như nhau, được giao cho cá nhân/ đại diện tổ chức vi phạm 01 bản, 01 bản người lập biên bản giữ và sao gửi cho cá nhân/ tổ chức liên quan.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý với nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản.

Biên bản này gồm … trang, những người có mặt xác nhận vào từng trang./.

NGƯỜI/ ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI/ TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI
(Ký, ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com