Mẫu biên bản kiểm tra nghiệm thu

Mẫu biên bản kiểm tra nghiệm thu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

BIÊN BẢN KIỂM TRA NGHIỆM THU

Số:……

Công trình:…………………

Hạng mục:………………….

Hôm nay, vào lúc ……giờ, ngày….tháng….năm…..tại địa điểm:……………

Chúng tôi gồm:

Bên A : Đại diện nhà thầu giám sát thi công xây dựng

Ông/bà:…………………..

Chức vụ: ………………………

Bên B: Đại diện chủ đầu tư

Ông/bà:………………………….

Chức vụ: ……………………

Bên C: Đại diện Sở xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu

Ông/bà:…………………………….

Chức vụ: ………………………….

Nội dung:

1.Thời gian

Bắt đầu nghiệm thu : …..giờ…..ngày… tháng….năm…..

Kết thúc nghiệm thu:….giờ….ngày…tháng….năm…..

2.Nội dung nghiệm thu

1. Kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan và kiểm tra kích thước một số kết cấu:

a) Khối lượng xây lắp chủ yếu công trình hoàn thành: ……………………….

b) Những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công đã được chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu xây dựng thống nhất ký biên bản hiện trường (nếu có).

2. Kiểm tra sự tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên cơ sở kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình.

3. Kiểm tra sự tuân thủ các quy định khác của pháp luật về xây dựng có liên quan:

4. Một số tồn tại (nếu có).

5. Kết luận: Chấp nhận hay không chấp nhận kiểm tra nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng đưa vào sử dụng; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác (nếu có)

Đại diện nhà thầu giám sát thi công xây dựngĐại diện chủ đầu tưĐại diện Sở xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com