Mẫu biên bản bảo trì định kỳ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

                                                                            ……, ngày…. tháng…. năm….

BIÊN BẢN BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ

Căn cứ hợp đồng bảo trì số… ngày… tháng… năm… giữa…… và……..

  1. Công việc: Bảo trì định kỳ thiết bị…….. loại……..
  2. Thời gian nghiệm thu: từ ngày…. tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…
  3. Địa điểm nghiệm thu:………………………………………..
  4. Thành phần tham gia nghiệm thu:

* Đại diện bên yêu cầu bảo trì (bên A):

– Ông/Bà………………… – chức vụ……………………………

– Ông/Bà………………… – chức vụ……………………………

– Địa chỉ:…………………………………………………………

– Số điện thoại:……………………………………………………

* Đại diện bên cung cấp dịch vụ bảo trì  (bên B):

– Ông/Bà………………… – chức vụ……………………………

– Ông/Bà………………… – chức vụ……………………………

– Địa chỉ:…………………………………………………………

– Số điện thoại:……………………………………………………

Hai bên tiến hành bàn giao, nghiệm thu về việc bảo trì thiết bị….. loại…. theo như hợp đồng bảo trì số…. giữa…. và…. ngày… tháng… năm… với những nội dung sau:

  • Nội dung bảo trì

Bên B đã hoàn thành việc kiểm tra, bảo trì các loại thiết bị……… theo đúng như trong hợp đồng mà hai bên đã thoả thuận:

STTThiết bị bảo trìSố lần bảo trìNội dung bảo trìThành tiền
1    
2    
3    
    
Tổng cộng    
  • Thanh toán phí bảo trì

– Bên B đã thực hiện công việc bảo trì một cách đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng. Sau khi được bảo trì và chạy thử, thiết bị hoạt động tốt và không gặp vấn đề nào. Bên B đề nghị bên A hoàn tất thủ tục thanh toán.

– Bên B có trách nhiệm bảo hành dịch vụ bảo trì nếu như có các sự cố xảy ra liên quan đến các thiết bị đã được bảo trì trong thời hạn……

– Bên A đã thực hiện giám sát, kiểm tra, vận hành thử thiết bị sau khi bảo trì và chất lượng đáp ứng được yêu cầu của bên A.

– Bên A có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí bảo trì cho bên B theo kết quả nghiệm thu trong biên bản.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý tương đương nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

   BÊN YÊU CẦU                                                               BÊN THỰC HIỆN

(ký và ghi rõ họ tên)                                                    (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com