Đơn xin xác nhận mất giấy khai sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT GIẤY KHAI SINH

Kính gửi: UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN HÙNG SƠN

Họ và tên tôi là: LÊ THUÝ HIỀN                                Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/07/1999            Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 132319735

Ngày cấp: 17/01/2008             Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 11, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: Số nhà 166, Khu 11, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Nay tôi làm đơn này muốn trình bày với quý cơ quan nội dung sau:

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2020, nhà tôi đã xảy ra hoả hoạn khiến cho tôi đã tổn thất nhiều giấy tờ, tài sản trong đó có giấy khai sinh của tôi. Tôi nhận thấy, việc mất giấy khai sinh gây hạn chế và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của bản thân.

Chính vì vậy , tôi kính mong quý cơ quan có thể xem xét và xác nhận cho tôi về việc mất giấy khai sinh để tôi có thể tiến hành thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh.

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

*Tài liệu đính kèm:
– Giấy xác nhận của UBND thị trấn Hùng Sơn về hoả hoạn của nhà tôi
– Giấy tờ nhân thân của tôi
Phú Thọ, ngày 19 tháng 8 năm 2020
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)    
LÊ THUÝ HIỀN
  

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com