Đơn xin vào thăm người bị tạm giam/tạm giữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

                                                                            ……, ngày…. tháng…. năm….

ĐƠN XIN VÀO THĂM NGƯỜI BỊ TẠM GIAM

Kính gửi: – Ông……………… – Giám thị trại tạm giam…………

  • Căn cứ Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015;
  • Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BCAquy định về việc phạm nhân thăm gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại.

Tôi tên là:………………………………                  Sinh ngày:……………………..

Chứng minh nhân dân:………………       Nơi cấp:…………. Ngày cấp:………..

Địa chỉ thường trú:…………………………

Nơi ở hiện nay:……………………………

Tôi làm đơn này kính xin quý cơ quan cho tôi được gặp người bị tạm giam:

Họ và tên:……………………………

Địa chỉ thường trú:……………………

Họ tên cha:………………………….                   Họ tên mẹ:……………………..

Đang bị giam giữ tại nhà giam:………………

Bị bắt vì tội:…………………………

Bị bắt vào: ngày… tháng… năm…         Vào nhà tạm giam ngày… tháng… năm…

Tôi là …….. của người bị tạm giam và lí do cần gặp để…………………………….

Căn cứ khoản 1 Điều 22 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 quy định:

Điều 22. Việc gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự của người bị tạm giữ, người bị tạm giam

1. Người bị tạm giữ được gặp thân nhân một lần trong thời gian tạm giữ, một lần trong mỗi lần gia hạn tạm giữ. Người bị tạm giam được gặp thân nhân một lần trong một tháng; trường hợp tăng thêm số lần gặp hoặc người gặp không phải là thân nhân thì phải được cơ quan đang thụ lý vụ án đồng ý. Thời gian mỗi lần gặp không quá một giờ.

…”

Do đó tôi nhận thấy tôi có quyền được thăm gặp người bị tạm giam và kính xin quý cơ quan xem xét, chấp thuận nguyện vọng này của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên đều là đúng sự thật và xin nghiêm túc chấp hành mọi quy định của trại giam.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo                                                    Người làm đơn

Giấy tờ chứng minh quan hệ                                (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com