Đơn xin nuôi dưỡng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

……………., ngày…..tháng…..năm……..

ĐƠN XIN NUÔI DƯỠNG

Kính gửi: UBND QUẬN/HUYỆN……………

– Căn cứ: Luật hôn nhân gia đình 2014

Tôi tên: ……………………………………………Ngày sinh:…./…../……

CMND (Hộ chiếu) số:…………… Ngày cấp:…/…./ …. Nơi cấp: CA ……….

Địa chỉ thường trú:……………………………………

Số điện thoại liên lạc:…………………………………

Xét thấy bản thân và gia đình đủ điều kiện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng

Ông/bà/cháu:……………………..…………………..Ngày sinh:…./…./…….

CMND (Hộ chiếu) số:…………… Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp: CA ……….

Có quan hệ với người làm đơn:……………………………………………….

Xét theo nguyện vọng của người cần nuôi dưỡng

Vì vậy hôm nay, ngày…. tháng… năm….., tôi làm đơn này xin được Ủy ban  nhân dân quận/ huyện xem xét để gia đình tôi được quyền nuôi ông/ bà/ cháu ………….

Căn cứ khoản 1 Điều 107 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 nghĩa vụ cấp dưỡng quy định như sau:

“ Điều 107. Nghĩa vụ cấp dưỡng

1. Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng theo quy định của Luật này.

Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác.

….”

Như vậy, kính mong  Ủy ban nhân dân quận/ huyện ………… xem xét và nhanh chóng cho gia đình tôi được nuôi dưỡng ông/ bà/ cháu …..…

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                Ý kiến, xác nhận                              Người làm đơn của người được nhận nuôi dưỡng

(Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com