Đơn xin nhượng quyền nuôi con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

……………., ngày…..tháng…..năm……..

ĐƠN XIN NHƯỢNG QUYỀN NUÔI CON

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN……………………….

– Căn cứ: Luật hôn nhân gia đình 2014

Tôi tên: ……………………………………………Ngày sinh:…./…../……

CMND (Hộ chiếu) số:…………… Ngày cấp:…/…./ …. Nơi cấp: CA ……….

Địa chỉ thường trú:……………………………………

Số điện thoại liên lạc:…………………………………

Hôm nay, ngày…. tháng… năm….., tôi làm đơn này xin được tòa án nhân dân quận/ huyện xem xét để tôi nhượng quyền nuôi con chung của tôi và chồng cũ theo bản án ly/ quyết định ly hôn số…. tại ……………………………………… ngày…. tháng….năm của Tòa án nhân dân quận/ huyện………………………… đối với con:

Họ tên: ……………………………………………Ngày sinh:…./…../……

CMND (Hộ chiếu) số:…………… Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp: CA ……….

Số điện thoại liên lạc:…………………………………

Hiện đang ở với tôi tại địa chỉ ……………………………………………………

Nhưng nay do hoàn cảnh của tôi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ vào Điều 84 luật Hôn nhân gia đình 2014

“ Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

….”

Như vậy, tôi mong Tòa án nhân dân quận/ huyện xem xét để thay đổi người trực tiếp nuôi con của tôi cho:

Ông : ……………………………………………Ngày sinh:…./…../……

CMND (Hộ chiếu) số:…………… Ngày cấp:…/…./ …. Nơi cấp: CA ……….

Địa chỉ thường trú:……………………………………

Số điện thoại liên lạc:…………………………………

Kính mong tòa án nhân dân quận/ huyện nhanh chóng xem xét và giải quyết yêu cầu của chúng tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com