Đơn xin nghỉ sinh hoạt do đảng viên đi làm ăn xa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

ĐƠN XIN NGHỈ SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gửi: – Đảng bộ thị trấn Hùng Sơn

Chi uỷ khu 11

Tôi tên là: LÊ THUÝ HIỀN                                     Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1999

CMND số: 132319735

Ngày cấp: 17/01/2018                                             Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Địa chỉ thường trú: Khu 11, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: Khu 11, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu 11, thị trấn Hùng Sơn

Do điều kiện hoàn cảnh sắp tới tôi phải thường xuyên đi làm ăn xa và tôi tự xét thấy không thể sinh hoạt đầy đủ cùng chi bộ được. Chính vì vậy, tôi làm đơn này kính mong đảng bộ thị trấn Hùng Sơn cũng như chi bộ khu 11 cho phép tôi nghỉ sinh hoạt Đảng trong 01 năm (tính từ khi tôi làm đơn này).

Tôi xin hứa sẽ chấp hành tốt những chủ trương, chính sách của Đảng trong thời gian nghỉ sinh hoạt. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chi uỷ khu 11
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)  
LÊ THUÝ HIỀN

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com