Đơn xin chuyển công tác ngành y tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày… tháng… năm….

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC NGÀNH Y TẾ

Kính gửi:…………………………………………………

Họ và tên tôi là:………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Hiện nay, tôi đang công tác tại:…………………………………………………….

Chức vụ hiện tại:…………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn:………………………………………………………………

Qúa trình công tác của bản thân:

…………………………………………

Nay tôi làm đơn nay muốn trình bày sự việc như sau:

………………………………………

Chính vì vậy, kính mong ……………………….. xem xét và chấp thuận cho tôi được chuyển công tác đến đơn vị……………………………. theo nguyện vọng bản thân.

Tôi xin cam đoan sẽ hoàn thành, bàn giao đầy đủ công việc cho đơn vị đang công tác và sẽ chấp hành đúng nội quy, quy định của đơn vị mới.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐANG CÔNG TÁCNGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)        

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com