Biên bản xác nhận tai nạn giao thông

Biên bản xác nhận tai nạn giao thông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TAI NẠN GIAO THÔNG

(V/v:………………………………..)

Vào lúc…… giờ ngày……. tháng…… năm…… tại………………………, chúng tôi gồm:

  • Người làm chứng

– Họ và tên:………………………..   Ngày sinh:………………………………

– Số CMND:………………………    Nơi cấp:……….   Ngày cấp:…………..

– Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

– Số điện thoại:………………………………………………………………………

  • Người bị tai nạn:

– Họ và tên:………………………..   Ngày sinh:………………………………

– Số CMND:………………………    Nơi cấp:……….   Ngày cấp:…………..

– Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

– Số điện thoại:………………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản xác nhận vụ tai nạn giao thông của……………… với thông tin vụ việc như sau:

– Địa điểm xảy ra:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

– Thời gian xảy ra:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

– Diễn biến vụ việc:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

– Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

– Hậu quả của vụ tai nạn:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Tôi – người chứng kiến vụ tai nạn ngày… tháng… năm… tại ………… của ……………….. làm chứng và xác nhận những thông tin sự việc đúng như đã nêu trên.

Tôi cam đoan những thông tin nêu trên đều là đúng sự thật và tôi xin chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này.

Biên bản kết thúc vào lúc…… giờ ngày… tháng… năm…. tại………. Biên bản đã được hai bên đọc và ký xác nhận dưới đây.

NGƯỜI BỊ TAI NẠN                                              NGƯỜI LÀM CHỨNG

(ký và ghi rõ họ tên)                                                      (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com