Biên bản vi phạm hành chính

UBND THỊ TRẤN HÙNG SƠN
PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….., ngày ….. tháng …. năm ……  

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  • Căn cứ tình hình thực tế.

Hôm nay, 09 giờ 15 ngày 01 tháng 09 năm 2020, tại Ủy ban nhân dân thị trấn Hùng Sơn.

Chúng tôi gồm:

  1. Ông: TRẦN VĂN A                   Chức vụ: Phó phòng tài nguyên – môi trường

Đơn vị: UBND thị trấn Hùng Sơn

  • Ông: NGUYỄN VĂN B   Chức vụ: Công chức phòng tài nguyên – môi trường

Đơn vị: UBND thị trấn Hùng Sơn

Tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với:

Bà: LÊ THUÝ HIỀN                                   Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/07/1990              Dân tộc: Kinh       Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng

CMND số: 132319735

Ngày cấp: 17/01/2018               Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 11, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: SN 166, Khu 11, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai:

Lấn chiếm 0.03 héc ta đất nông nghiệp là đất trồng lúa thuộc thửa số 18 tờ bản đồ địa chính số 3 thuộc tổ 9 khu 11, thị trấn Hùng Sơn

Căn cứ theo Điều 12 Luật đất đai 2013 quy định về những hành vi bị nghiêm cấm:

“Điều 12. Những hành vi bị nghiêm cấm

  1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.

….”

Và căn cứ theo Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm lấn, chiếm đất:

“Điều 14. Lấn, chiếm đất

3. Trường hợp lấn, chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn, thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,02 héc ta;

….”

Cá nhân bị thiệt hại:

Ông: NGUYỄN VĂN D            Giới tính: Nam

Sinh ngày: 05/07/1980              Dân tộc: Kinh       Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Công nhân

CMND số: 132319000

Ngày cấp: 17/01/2008               Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 11, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: SN 167, Khu 11, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Ý kiến của cá nhân vi phạm: Nhận lỗi và đồng ý với biên bản do Phó phòng tài nguyên – môi trường của UBND thị trấn Hùng Sơn lập.

Ý kiến của cá nhân bị thiệt hại: Đề nghị xử lý theo đúng quy định pháp luật

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm và bảo đảm xử lí vi phạm hành chính được áp dụng: Đề nghị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Biên bản được lập thành 02 bản, có nội dung và giá trị như nhau, được giao cho cá nhân vi phạm 01 bản, 01 bản người lập biên bản giữ và sao gửi cho cá nhân bị thiệt hại.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý với nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản.

Biên bản này gồm 03 trang, những người có mặt xác nhận vào từng trang./.

NGƯỜI VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký, ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com