Biên bản thanh lý hợp đồng thuê khách sạn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KHÁCH SẠN

(Thanh lý Hợp đồng(1) thuê khách sạn số 123/HĐTKS ngày 1/1/2019)

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015
  • Căn cứ vào Hợp đồng thuê khách sạn
  • Căn cứ nhu cầu và khả năng của các Bên;

Hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2020, tại số nhà 48 phường Yết kiêu, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (2): (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: Nguyễn Văn A Sinh năm: 1983

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 123456789 do Công an quận Hà Đông cấp ngày 01/01/2015

Hộ khẩu thường trú tại: Số nhà 12 đường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Bà: Trần Thị B Sinh năm: 1965

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 123456789 do Công an quận Hà Đông cấp ngày 01/01/2015

Hộ khẩu thường trú tại: Số nhà 1 đường Chu Văn An, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký Văn bản này để thực hiện việc thanh lý Hợp đồng (1) thuê nhà số 123/HĐTKS ký kết ngày 01/01/2019 theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Ngày 01/01/2019, hai bên đã cùng nhau thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng (1) thuê nhà số 123/HĐTKS.

Do hai bên thuê nhà không còn nhu cầu thuê nữa nên các bên quyết định lập Biên bản thanh lý Hợp đồng thuê nhà số 123/HĐTKS ngày 01/01/2019 nói trên.

2. Bằng việc lập và ký vào Văn bản này, chúng tôi chính thức tuyên bố: Hợp đồng thuê nhà số 123/HĐTKS ngày 01/01/2019 sẽ chấm dứt hiệu lực ngay sau khi chúng tôi ký vào biên bản này.

ĐIỀU 2

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Việc thanh lý Hợp đồng nói trên là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát, không bị ép buộc và không kèm theo bất cứ điều kiện nào, không nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào.

Các bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào liên quan đến Hợp đồng thuê nhà nói trên và cam kết không khiếu nại gì sau khi ký Văn bản này;

Chúng tôi đã đọc và đồng ý với nội dung Văn bản này, đồng thời ký tên, điểm chỉ vào Văn bản này làm bằng chứng.

Văn bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên A
(ký, ghi rõ họ tên)
Bên B
(ký, ghi rõ họ tên)

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên, số, ngày tháng ký kết hợp đồng muốn thanh lý

(2) Kèm theo từng loại Hợp đồng là tên các bên giao kết

(3) Viết lý do dẫn đến việc hai bên lập Biên bản thanh lý hợp đồng

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com