Biên bản nghiệm thu kỹ thuật công trình

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội , ngày 25 tháng 8 năm 2020

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

Công trình/ Hạng mục công trình: Trạm biến áp

Địa điểm xây dựng: Ngã Tư Vọng

  • THÀNH PHẦN:
  • Đại diện chủ đầu tư:

– Ông: Nguyễn Văn A. Phó Tổng Giam Đốc Công ty Xây dựng A

  • Đại diện đơn vị thi công:

– Ông: Nguyễn Văn B. Trưởng nhóm thi công xây dựng

II NỘI DUNG:

Trên cơ sở xem xét các hồ sơ , tài liệu liên quan và kiểm tra thực tế hiện trường các hạng mục công trình. Hội đồng nghiệm thu thống nhất thiết lập biên bản gồm các nội dung sau

  1. Hồ sơ nghiệm thu công trình

– Phương án cấp điện, Thỏa thuận đầu nối, Thỏa thuận thiết kế công trình:

– Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình:

– Các biên bản nghiệm thu công việc, nghiệm thu bộ phận, hạng mục công trình;

– Bản vẽ hoàn công công trình;

– Hồ sơ giám sát thi công công trình; Biên bản    kiểm tra vật tư: Biên bản thi nghiệm vật tư, thiết bị; Tài liệu kĩ thuật của các thiết bị điện

– Biên bản nghiệm thu khối lượng giữa chủ đầu tư và nhà thầu

  • Thời gian xây dựng công trình:

– Bắt đầu: 15h 17/8/2020

– Kết thúc: 19h 17/8/2020

  • Nội dung nghiệm thu công trình:

– Đường dây:

– Máy biến áp:

– Các thiết bị đo đếm:

– Thiết bị cao thế, vỏ trạm:

Chủ đầu tư Đơn vị thi công

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com