Biên bản nghiệm thu cọc khoan nhồi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

                                                                            ……, ngày…. tháng…. năm….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CỌC KHOAN NHỒI

  1. Tên công trình…………………………………………………………….
  2. Địa điểm nghiệm thu………………………………………………………
  3. Thời gian nghiệm thu: từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…
  4. Đối tượng kiểm tra: Cọc khoan nhồi
  5. Thành phần tham gia nghiệm thu:

– Đại diện Chủ đầu tư

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

– Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

– Đại diện Nhà thầu giám sát thi công:

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

6)  Nội dung nghiệm thu

* Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Hồ sơ thiết kế dược duyệt;

– Biên bản nghiệm thu trắc đạc định vị trục móng cọc;

– Kết quả kiểm định chất lượng vật liệu, chứng chỉ xuất xưởng của cốt thép và các loại vật liệu chế tạo trong nhà máy;

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9395:2012 về Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu;

– Kết quả thí nghiệm mẫu bê tông;

– Hồ sơ nghiệm thu từng cọc, thành phần nghiệm thu theo quy định hiện hành;

– Hồ sơ hoàn công cọc có thuyết minh sai lệch theo mặt bằng và chiều sâu cùng các cọc bổ sung và các thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;

– Các kết quả thí nghiệm kiểm tra độ toàn khối của cọc (siêu âm, thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)…) theo quy định của Thiết kế;

– Các kết quả thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải của cọc.

* Công tác nghiệm thu:

– Kiểm tra chất lượng cọc;

– Kiểm tra dung dịch khoan;

– Kiểm tra lỗ khoan: tình trạng lỗ cọc, độ thẳng đứng và độ sâu, kích thước lỗ, độ lắng đáy lỗ;

– Kiểm tra chất lượng bô tông thân cọc;

– Kiểm tra sức chịu tải của cọc đơn;

– Đảm bảo công tác an toàn thi công.

* Đánh giá

– Về chất lượng công việc xây dựng:…………. Cọc khoan nhồi ……. thi công đảm bảo chất lượng theo đúng hồ sơ thiết kế, quy trình thi công, nghiệm thu của dự án và các quy phạm thi công hiện hành.

– Các ý kiến khác (nếu có):…………

7) Kết luận

– Xác nhận đạt hay không đạt;

– Cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, khắc phục vấn đề gì;

– Đồng ý hay không đồng ý cho đơn vị thi công triển khai các giai đoạn tiếp theo của công trình;

– Các kết luận khác (nếu có).

CHỦ ĐẦU TƯ               NT GIÁM SÁT THI CÔNG        NT THI CÔNG  

(ký và ghi rõ họ tên)                 (ký và ghi rõ họ tên)              (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com