Biên bản kiểm tra phá rừng

Cục Kiểm lâm tỉnh…….
Số : …/…..  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    
……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN KIỂM TRA PHÁ RỪNG

A. Thời gian: ….giờ, ngày….tháng….năm……

B. Địa điểm: …………………………………………

C. Thành phần tham dự

I. Đại diện Cơ quan Kiểm Lâm tỉnh…………………………………..

1. Ông (bà)……………………- chức vụ:……………………..……………

2. Ông (bà)………………….…- chức vụ:……………………..……………

II. Đại diện chính quyền địa phương

1. Ông (bà)……………………- chức vụ:……………………..…………….

2. Ông (bà)………………….…- chức vụ:……………………..……………

III. Đại diện chủ rừng

Ông (bà):………………………………………………

CMTND số…………. Ngày cấp:…./…../…… Nơi cấp: CA tỉnh…………….

 địa chỉ:……………………………………………….  

IV. Đại diện những người tham gia chống chặt phá rừng:  

1. Ông (bà)……………………- chức vụ:……………………..…………….

2. Ông (bà)………………….…- chức vụ:……………………..……………

3………………………………………………………………………..

IV. Nội dung biên bản

Các bên  cùng nhau kiểm tra, lập biên bản về vụ phá rừng xảy ra vào hồi …..giờ……ngày….. tháng…… năm……, tại địa phương như sau:  

1. Vị trí, địa điểm rừng: Tại lô…………khoảnh….……., thôn………………….; xã…………..,  huyện……………. (có bản đồ vị trí phá rừng kèm theo)

2. Diện tích phá…….ha; diện tích thiệt hại:……ha; mức độ thiệt hại:…….%.  

3. Trạng thái rừng bị phá:………………; loài cây chủ yếu ……………; năm trồng……..; mật độ hiện tại…….cây/ha; đường kính BQ:…..cm; chiều cao BQ:..…..m.  

4. Loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản suất):………………………………………

5. Thời gian tham gia chống chặt phá rừng: từ……..giờ….. ngày..…../……/ …..  

đến ……..giờ….. ngày…./…/…..  

6. Số người trực tiếp tham gia chữa phá rừng:……..người (có danh sách kèm theo)  

7. Đối tượng gây phá rừng bao gồm

1…..………………………………………………  

2…………………………………………………

Biên bản được lập thành 04 bản, có nội dung và giá trị như nhau được thông qua, những người có tên trên đều nhất trí ký tên vào biên bản./.  

ĐD chủ rừng        ĐD UBND xã        Cơ quan Kiểm lâm     Người lập biên bản        

(Ký tên)                          (Ký tên )                (Ký tên )                 (Ký tên )

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com