Biên bản họp phân xưởng

BKAPEMA CO. LTD PHÂN XƯỞNG SỐ 1CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2020  

BIÊN BẢN HỌP PHÂN XƯỞNG

V/v Tổng kết hoạt động tháng 9 của phân xưởng số 1

 1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:
 2. Thời điểm bắt đầu: 8 giờ 00
 3. Địa điểm: Số 18, đường Từ Đinh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
 4. Thành phần tham dự:
 5. Số lượng: 5/5 người
 6. Bao gồm:
 7.  Nguyễn Hữu Thuần – Chủ trì cuộc họp
 8.  Mai Thị Lý – Thư ký cuộc họp
 9.  Trần Đức Công
 10.  Nguyễn Công Cường
 11.  Ngô Thị Giang
 12. Nội dung cuộc họp:
 13. Tổng kết hoạt động tháng 9:

……………………………………………

 • Kế hoạch sản xuất trong tháng tới:

……………………………………………

 • Ý kiến đóng góp:

……………………………………………

 1. Thông qua nội dung biên bản cuộc họp

Biên bản này được các thành viên thông qua vào hồi 10h30, ngày 1/10 /2020 và được lập thành 07 bản có giá trị như nhau, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại phân xưởng, 01 bản gửi Phòng hành chính của Công ty.

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP   CHỦ TOÀ CUỘC HỌP
 Mai Thị Lý   Nguyễn Hữu Thuần

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com