Mẫu đơn xin thay đổi quê quán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………… ngày……tháng…..năm…..

ĐƠN XIN THAY ĐỔI QUÊ QUÁN

V/v thay đổi quê quán trong hộ khẩu

Kính gửi: – Công an xã/phường………………………………………………

Hoặc Công an quận/huyện…….

  • Căn cứ Luật Cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013;
  • Căn cứ nhu cầu thực tế của …………..

Tôi tên là:………………………………………………………… Sinh năm ………………………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày như sau:

Trong giấy khai sinh của tôi ghi quê quán là……………………………….. Tuy nhiên, sau khi tôi nhập khẩu vào sổ hộ khẩu của gia đình chồng tôi, chủ hộ là ông…………………. sinh năm ……… thì quê quán đã bị ghi sai, không giống trong giấy khai sinh mà tôi đã cung cấp.

Lý do xin xác nhận: Xin thay đổi quê quán trong sổ hộ khẩu

Căn cứ pháp lý: khoản 2 Điều 29 Luật Cư trú 2006 sửa đổi, bổ sung 2013 

Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được ủy quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Nay tôi làm đơn này, xin Công an xã/phường xác nhận thay đổi quê quán trong trong sổ hộ khẩu cho tôi .

Tôi xin cam đoan những điều nói trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo đơn:
Chứng minh nhân dân/căn cước công dân;
Sổ hộ khẩu;
Giấy khai sinh;  
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com