Mẫu đơn xin khai tử quá hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………… ngày……tháng…..năm…..

ĐƠN XIN KHAI TỬ QUÁ HẠN

Kính gửi: – UBND xã/phường………………………………………………

  • Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
  • Căn cứ nhu cầu thực tế của …………..

Tôi tên là:………………………………………………………… Sinh năm ………………………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày như sau:

Ông nội tôi là …………………..số CMND:……………… cấp ngày………………………….. do………………………, đã mất vào ngày………………….. tại…………………. Tuy nhiên do bận công việc nên tôi chưa đi đăng ký khai tử, tính từ ngày mất đến nay đã quá 15 ngày theo quy định đăng ký khai tử theo quy định của pháp luật.

Lý do xin xác nhận: đăng ký khai tử quá hạn

Căn cứ pháp lý: Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Điều 20.Thời hạn đi khai tử và trách nhiệm khai tử

1. Thời hạn đi khai tử là 15 ngày, kể từ ngày chết,

Nay tôi làm đơn này, xin đồng chủ Chủ tịch UBND  xã/phường xác nhận cho tôi về việc đăng ký khai tử quá hạn.

Tôi xin cam đoan những điều nói trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo đơn:
Giấy báo tử;
CMND của người đã chết;
CMND của người đi khai  
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com