Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tái định cư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………… ngày……tháng…..năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ

Kính gửi: – UBND xã/phường………………………………………………

Hội đồng bán nhà…………………………………….

  • Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
  • Căn cứ Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  • Căn cứ nhu cầu thực tế của …………..

Tôi tên là:………………………………………………………… Sinh năm ………………………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày như sau:

Gia đình tôi đang sinh sống tại địa chỉ ……………………………………….. trên thửa đất số………………… theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày ………………. do……………….. Vào năm ……………… một phần diện tích đất của gia đình tôi bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng của ……………………. Gia đình tôi đã nhận được tiền bồi thường là ………… Tuy nhiên, số tiền bồi thường đó nhỏ hơn giá tiền của  1 suất đất tái định cư là….nghìn đồng.

Lý do làm đơn: Đề nghị hỗ trợ thêm phần còn thiếu trong việc tái định cư

Căn cứ pháp lý:

  1. Điểm c Khoản 2 Điều 83 luật đất đai năm 2013:

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

  • Khoản 1 Điều 22:

Việc hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 83 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại Điều 27 của Nghị định này thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất

Nay tôi làm đơn này, xin …… xem xét hỗ trợ tái định cư theo hình thức………………. tại dự án……………………..

Tôi xin cam đoan những điều nói trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo đơn:
Chứng minh nhân dân/căn cước công dân;
Sổ hộ khẩu;  
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com