Hợp đồng trồng cây bóng mát

Hợp đồng trồng cây bóng mát là hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận giữa các cá nhân, tổ chức với nhau. Theo đó một bên sẽ cung cấp dịch vụ trồng cây bóng mát tại địa điểm được yêu cầu và được bên còn lại chi trả chi phí trồng cây đó.

Mẫu Hợp đồng trồng cây bóng mát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày …tháng…năm…

HỢP ĐỒNG TRỒNG CÂY BÓNG MÁT

Số: …./HĐDV –

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật thương mại năm 2005;
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, tại địa chỉ: ………………., ngày……tháng …..năm….. chúng tôi gồm:

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN A):

Ông/bà:………………………………………. Sinh ngày: ………………………………..

Số CMND/CCCD:……………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do……………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………….

(Nếu là công ty thì cung cấp thông tin sau:

Công ty: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…….cấp ngày ….tháng…..năm….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:  …………………….     Số Fax/email (nếu có):   …………………….

Người Đại diện theo pháp luật: Ông/bà:   …………………………………………….

Căn cứ đại diện: ………………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………….chi nhánh………………..- Ngân hàng…………………..)

Và:

BÊN CÓ NHU CẦU (BÊN B):

Ông/bà:………………………………………. Sinh ngày: ………………………………..

Số CMND/CCCD:……………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do……………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………….

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng trồng cây bóng mát số: ………. ngày…tháng…năm… Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Mục đích của hợp đồng

 • Bên B có nhu cầu và bên A đồng ý cung cấp dịch vụ trồng cây bóng mát cho bên B nhằm……………………..
 • Trong thời gian: từ…./…./…. đến …../…./…. tại địa điểm ………………….

Điều 2: Đối tượng của hợp đồng:

 • Bên A sẽ trồng các loại cậy bóng mát với số lượng sau:
STTTên loạiĐặc điểmSố lượngĐơn giáGhi chú
1Cây bàng    
2Cây thông    
      
 • Các giấy tờ chứng minh xuất xứ kèm theo gồm: …………………………
 • Phương thức thực hiện: Bên A đào hố và trồng cây tại địa điểm……………………………………… từ ngày…/…/…. đến …./…../….; Kích thước hố đào để trồng:………………… m; cọc hỗ trợ cây đứng: ……. cọc ……m

Điều 3: Giá cả và phương thức thanh toán

 1. Bên A cung cấp dịch vụ trồng cây cho bên B với giá là:……………….. (Bằng chữ:……………………………..) (Giá trên đã bao gồm thuế GTGT).  Chia thành 2 đợt:
 2. Đợt 1: ngay sau khi ký hợp đồng là………………………………. đồng
 3. Đợt 2: sau khi hoàn thành công việc xong đợt 2 bên B thanh toán số tiền còn lại cho bên A
 4. Vào hồi….. ngày…./…./…. bên A nhận số tiền đặt cọc của bên B là……………. đồng. Để đảm bảo cho việc thực hiện đúng các nội dung của hợp đồng. Sau khi hoàn thành hợp đồng bên A hoàn trả lai số tiền cọc cho bên B;
 5. Phương thức thanh toán: bên B thanh toán cho bên A bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản…………………………………hoặc bằng tiền mặt ngày sau khi hợp đồng được ký.
 6. Chi phí vận chuyển và bốc dỡ cây do bên B chi trả.
 7. Các chi phí khác phát sinh khác:…………………………………..

Điều 4: Nghiệm thu công việc

Vào hồi ngày …./…/….. bên B nghiệm thu công việc tại ………………. quá trình nghiệm thu bao gồm:

 • Biên bản nghiệm thu có chữ ký của hai bên;
 • Tiêu chuẩn hoàn thành công việc:
Hoàn thành việc trồng cây bóng mát: Tổng số lượng:…………..
Đảm bảo vệ sinh sau khi hoàn thành
Cây đứng vững, không bị dập nát, hư hỏng nặng.

Điều 5. Trách nhiệm của Bên A

 1. Đảm bảo thực hiện công việc đúng chất lượng và tiến độ công việc  như hợp đồng. (đào hố trồng cây, tưới nước, chăm sóc,…..)
 2. Bảo hành cho bên B trong thời gian 02 tháng sau khi hoàn thành công việc trồng cây;
 3. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Trách nhiệm của Bên B

 1. Cung cấp cây trồng, cọc trụ, thông tin về cây cho bên A để bên A thực hiện công việc;
 2. Kiểm tra, dám sát  bên A thực hiện công việc;
 3. Thanh toán đầy đủ hóa đơn cho bên A đúng ngày.
 4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Phạt vi phạm

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất cứ lý do gì thì bên còn lại có quyền yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hai thực tế được xác định như sau:

 • Vi phạm về nghĩa vụ thanh toán:…………….. VNĐ
 • Vi phạm về chất lượng công việc:……………………………VNĐ
 • Vi phạm về thời hạn thực hiện hợp đồng:…………………………..VNĐ
  Điều 8: Giải quyết tranh chấp
  – Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, nếu có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản).
 • Những nội dung không được thỏa thuận trong Hợp đồng này thì áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;
 • Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa việc tranh chấp ra Tòa án giải quyết.

Điều 9. Hiệu lực của hợp đồng
– Hợp đồng này có hiệu lực từ … giờ … ngày … đến … giờ … ngày ….
–  Hai Bên thừa nhận rằng mình đã đọc, hiểu rõ và chịu sự ràng buộc của Hợp đồng, đồng thời cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng. Tất cả các điều khoản khác không được quy định trong Hợp đồng sẽ được hiểu và áp dụng theo đúng các quy định pháp luật hiện hành của Việt nam.

–  Hai Bên đảm bảo rằng cá nhân ký kết Hợp đồng thay mặt cho mỗi bên là người có đủ thẩm quyền ký vào Hợp đồng.

–       Hợp đồng này tự động hết hiệu lực sau khi Hai bên thanh lý hợp đồng.

–       Hợp đồng này gồm ….. trang, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt, các bản đều có hiệu lực pháp luật như nhau; mỗi bên giữ một (01) bản.

Bên A
(ký và ghi rõ họ tên)
Bên B
(ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com