Hợp đồng thuê cắt tỉa cây xanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

……., ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG THUÊ CẮT TỈA CÂY XANH

Số: … / ….

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
  • Căn cứ Luật Thương mại 2005;
  • Căn cứ Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triên nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;
  • Căn cứ Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị.

A/ BÊN A –  BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ CẮT TỈA

Đại diện bởi Ông/Bà:…………………………   Chức vụ:………………………

– Số CMTND:………………….        Nơi cấp:……………..    Ngày cấp:………

– Công ty:…………………………………………………………………………….

– Trụ sở:………………………………………………………………………………

– Fax:…………………………………………………………………………………

– Số điện thoại:……………………………………………………………………….

B/ BÊN B – BÊN YÊU CẦU CẮT TỈA

– Đại diện bởi Ông/Bà:…………………………   Chức vụ:………………………

– Số CMTND:…………………..       Nơi cấp:…………….     Ngày cấp:………..

– Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

– Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………..

– Số điện thoại:……………………………………………………………………….

Thống nhất thoả thuận ký kết hợp đồng cắt tỉa cây xanh với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1. DỊCH VỤ CUNG CẤP

– Bên A cung cấp dịch vụ cắt tỉa, thực hiện việc cắt tỉa cây xanh cho bên B.

– Bên B yêu cầu cắt tỉa cây xanh với lý do:…………………………………………

– Mục đích sử dụng của cây xanh:………………………………………………….

– Được trồng tại vị trí:………………………………………………………………

– Số lượng cây cần cắt tỉa:…………………………………………………………..

– Loại cây:…………………………………………………………………………….        

– Kích thước:…………………………………………………………………………

– Hiện trạng cây trước khi cắt tỉa:……………………………………………………

ĐIỀU 2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

– Sau khi bên B cung cấp giấy phép cho phép được thực hiện cắt tỉa cây xanh của cơ quan có thẩm quyền, bên A tiến hành thực hiện cắt tỉa cây theo yêu cầu.

– Địa điểm thi công:………………………………………………………………….

– Ngày thi công:………………………………………………………………………

– Thời gian thi công:…………………………………………………………………

– Bên A tiến hành khảo sát vị trị, số lượng, hiện trạng cây cần cắt tỉa.

– Bên A thực hiện việc cắt tỉa theo đúng quy chuẩn kỹ thuật.

– Bên B thực hiện việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của bên A.

ĐIỀU 3. THANH TOÁN CHI PHÍ

Dựa theo khảo sát của bên A, hai bên thống nhất chi phí cắt tỉa cây là:

+ Giá dịch vụ:……………………………

+ Thuế VAT (10%):………………………

Tổng cộng:……………………………….

– Phương thức thanh toán:……………       Loại tiền thanh toán:…………………

– Địa điểm thanh toán:……………………………………………………………….

– Thời gian thanh toán:………………………………………………………………

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ bên A

– Thực hiện việc cắt tỉa cây xanh đảm bảo đúng yêu cầu, an toàn kỹ thuật; có trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật cần thiết để thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện dọn dẹp cành cây được cắt tỉa và trả lại mặt bằng cho bên B.

– Được thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo thoả thuận của hai bên.

2. Quyền và nghĩa vụ bên B

– Chịu trách nhiệm xin cấp giấy phép về hoạt động cắt tỉa của bên A.

– Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên A theo thoả thuận của hai bên.

– Kiểm tra, giám sát và nghiệm thu chất lượng công trình được thi công.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

Trường hợp giấy phép bên B cung cấp không hợp pháp thì bên B phải chịu trách nhiệm về những hậu quả trực tiếp có thể xảy ra.

– Trường hợp bên A thi công xảy ra sự cố hay không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trực tiếp gây ra và hoàn trả tiền thanh toán cho bên B.

– Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng không thể tiếp tục thi công, bên A phải thông báo ngay cho bên B biết và tiếp tục thực hiện nếu như sự kiện bất khả kháng đã chấm dứt.

– Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, hai bên ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải, nếu như không thương lượng được thì một trong các Bên có quyền gửi đơn yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

– Hợp đồng chấm dứt khi hoàn thành công việc hoặc do hai bên cùng thoả thuận.

Hợp đồng có hiệu lực vào … giờ ngày … tháng … năm … tại………….

Hai bên đều đồng ý thống nhất với các nội dung trong hợp đồng và cam kết thực hiện đúng các điều khoản như trên. Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý tương đương nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A                                                                           BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)                                                       (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com