Hợp đồng mua bán máy photocopy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020

HỢP ĐỒNG MUA BÁN MÁY PHOTOCOPY

Số:

  • Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
  • Căn cứ Bộ Luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016;
  • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty X;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty Y;
  • Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày 18 tháng 9 năm 2020, chúng tôi gồm:

BÊN A: Bên bán

Công ty TNHH X

Đại diện:

Chức vụ:

Mã số thuế:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

BÊN B: Bên mua

Công ty Cổ phần Y

Đại diện:

Chức vụ:

Mã số thuế:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng mua bán máy photocopy với nội dung sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý bán và bên B đồng y mua máy photocopy:

Tên: Máy photocopy Sharp MX-M315NV

Số lượng: 3

Thông số kỹ thuật: có bản đính kèm

Mục đích: Bên B mua máy photocopy để trang bị cho công ty.

Điều 2: Thời hạn hợp đồng

Bên A giao máy photocopy tới trụ sở công ty Cổ phần Y vào ngày 21/9/2020.

Điều 3: Cách thức thực hiện

Bên A giao đủ số lượng máy photocopy tới trụ sợ của công ty Cổ phần Y tại địa chỉ … kèm theo giấy tờ liên quan: hóa đơn, phiếu bảo hành,…

Bên A có trách nhiệm lắp đặt theo yêu cầu của bên B và hướng dẫn bên B cách sử dụng.

Khi nhận hàng các bên cùng kiểm tra số lượng, chất lượng, chủng loại của máy.

Điều 4: Giá cả và phương thức thanh toán

Giá: 73.000.000 đồng/máy (bằng chữ: bảy mươi hai triệu đồng) (đã bao gồm VAT 10%)

Tổng: 219.000.000 đồng (bằng chữ: hai trăm mười chín triệu đồng)

Đồng tiền: Việt Nam Đồng

Tiền cọc: 20.000.000

Thời gian thanh toán: Sau khi hoàn thành việc lắp đặt, cùng ngày bên B phải thanh toán đầy đủ cho bên A

Phương thức thanh toán: chuyển khoản

            Người nhận: …..

            STK:….

Thanh toán chậm: trường hợp bên B chậm thanh toán cho bên A thì bên B phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên A.

5.1. Quyền của bên A

Bên A có quyền yêu cầu bên B thanh toán đúng hạn, nếu quá hạn thanh toán 30 ngày mà bên B vẫn chưa thanh toán hoặc thanh toán chưa đủ thì bên A có quyền khởi kiện bên B.

5.2. Nghĩa vụ của bên A

a, Bên A có nghĩa vụ giao máy photocopy tới đúng thời gian và địa điểm đã thỏa thuận. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng không thể giao tới được thì phải thông báo trước cho bên B biết.

b, Bên A có nghĩa vụ lắp đặt theo yêu cầu của bên B và hướng dẫn bên B sử dụng.

c, Trong thời gian bảo hành, bên A có nghĩa vụ giải đáp thắc mắc liên quan đến máy photocopy của bên B; nhanh chóng, kịp thời khắc phục sự cố, sửa chữa hư hỏng khi bên A yêu cầu;

d, Trường hợp máy photocopy bị lỗi bị thuật, bên A cử người tới kiểm tra, xác minh, và bảo hành một đổi một.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên B

1 Quyền của bên B.

a, Yêu cầu bên A phải giao máy photocopy tới đúng thời gian và địa điểm đã thỏa thuận; lắp ráp theo yêu cầu và hướng dẫn bên B sử dụng

b, Trong thời gian bảo hành bên B có quyền yêu cầu bên A sữa chữa khi máy xảy ra sự cố, nếu do lỗi kĩ thuật thì bên A có quyền yều cầu đổi trả.

2. Nghĩa vụ của bên B.

a, Bên B có nghĩa vụ thanh toán đúng hạn, nếu chậm thanh toán phải trả lãi suất chậm trả theo quy định.

b, Hỗ trợ, tạo điền kiện cho quá trình lắp đặt và hướng dẫn của bên A diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

c, Sử dụng máy photocopy theo đúng hướng dẫn, nếu máy bị hỏng hóc do lỗi của bên B thì bên B phải thanh toán chi phí sữa chữa cho bên A.

d, Giữ tem, phiếu bảo hành nguyên vẹn, trường hợp mất hoặc tem, phiếu bảo hành không cón nguyên vẹn thì bên B sẽ không được hỗ trợ bảo hành theo quy định và phải thanh toán chi phí sữa chữa cho bên A.

Điều 7. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.

2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 8: Sự kiện bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện mang tính chất khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, lũ lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh,..và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, Khi có sự cố xảy ra, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng cũng phải có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về sự kiện bất khả kháng trong vòng 07 ngày ngay khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Nếu có tranh chấp phát sinh, hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, thỏa thuận các bên cùng có lợi. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Chi phí cho mọi hoạt động kiểm tra, xác minh, lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 10. Điều khoản chung

Hợp đồng này lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com