Giấy triệu tập ly hôn

Giấy triệu tập ly hôn được ban hành bởi tòa án nhân dân có thẩm quyền, sử dụng nhằm mục đích thông báo và yêu cầu người nhận phải tham gia buổi làm việc do Tòa án tổ chức. Thời gian, địa điểm, nội dung làm việc, giấy tờ cần mang theo đều sẽ được ghi nhận rõ ràng trong văn bản này.

Mẫu Giấy triệu tập ly hôn

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

GIẤY TRIỆU TẬP

Ông/Bà:…………………………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………

Là nguyên đơn trong vụ án ly hôn…………

Đúng …giờ…ngày…tháng…năm….

Có mặt tại Tòa án nhân dân quận…

Địa chỉ:……..

Để giải quyết vụ án ly hôn…………….

(Khi đến Tòa án mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân và xuất trình Giấy triệu tập tại phòng thường trực)

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN……

                                                               Thẩm phán

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com