Đơn xin xác nhận nhập hộ khẩu cho con

Đơn xin xác nhận nhập hộ khẩu cho con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN NHẬP HỘ KHẨU CHO CON

          Kính gửi: – Công an phường … Quận …;

                           – UBND Quận …;

  • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
  • Căn cứ Luật cư trú 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2013;

Tên tôi là: …….

Ngày/tháng/năm sinh: …/…/…      tại: …………

Giới tính: ….

Số điện thoại: ……….

Địa chỉ hiện tại: ………..

Số CMND/CCCD: ………….

Là người làm đơn xin xác nhập hộ khẩu cho con tôi

Tên con tôi: ….

Ngày/tháng/năm sinh: …/…/…

Giới tính: ….

Tôi viết đơn này trình bày nội dung như sau:

Hiện nay, địa chỉ thường trú của gia đình tôi tại phường …, Quận …, thành phố Hà Nội. Vào ngày …/…/… , tôi có sinh con và sau khi sinh xong, chồng tôi có đi làm giấy khai sinh cho con tại …. Nay tôi làm đơn này kính mong quý cơ quan xem xét và đồng ý cho tôi nhập hộ khẩu cho con tôi.

Căn cứ vào Luật cư trú 2006, sửa đổi và bổ sung năm 2013, tôi xét thấy mình có đủ cơ sở để đề nghị cơ quan công an đồng ý cho tôi làm các thủ tục nhập hộ khẩu cho con tôi theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trong thời gian thường trú tại phường …, gia đình tôi luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân tại nơi cư trú.

Tài liệu kèm theo đơn:

          – 01 bản photo chứng thực giấy khai sinh của con;

          – 01 bản photo chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của vợ chồng tôi;

          – 01 bản photo chứng thực Sổ hộ khẩu gia đình.

Tôi xin cam đoan tất cả những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật. Kính mong quý cơ quan công an xem xét và đồng ý đề nghị của tôi trong thời gian sớm nhất có thể.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

… ngày … tháng … năm

NGƯỜI LÀM ĐƠN

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com