Đơn xin xác nhận nhà ở để lắp điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày… tháng…năm ….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN NHÀ Ở

(V/v: Xác nhận nhà ở để lắp điện cho hộ gia đình tại địa chỉ …..)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường………………….;

Tôi là:………………………………………………………. Sinh ngày: ……………………………..

CMND/CCCD số: …………………….. cấp ngày……………. Nơi cấp:……………………..

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Ngôi nhà tại địa chỉ:……………………………………………….. do tôi (nhận chuyển nhượng/xây dựng) với mục đích để:…………………..từ ngày….tháng…năm….

Nhà có diện tích là….m2, với chiều dài…..m2, chiều rộng ….m2.

Sơ đồ nhà như sau:

  • Cạnh Đông giáp:……………………………………………………………………………….
  • Cạnh Tây giáp:…………………………………………………………………………………
  • Cạnh Nam giáp:………………………………………………………………………………..
  • Cạnh Bắc giáp:…………………………………………………………………………………

Trình bày sự việc như sau (trình bày lý do dẫn đến việc xác nhận nhà để lắp điện):……………………………………

Tôi làm đơn này kính đề nghị UBND xã/phường………….. xác nhận cho tôi là: tôi có nhà tại địa chỉ:……………………. để lắp điện phục vụ cho……………

Tôi cam đoan những thông tin tôi trình bày ở trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của UBND xã/phườngNgười làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com