Đơn xin xác nhận đã báo tử

Đơn xin xác nhận đã báo tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

—–**********—–

………..ngày……, tháng……., năm 20…..

Kính gửi– Phòng đăng ký Hộ Tịch thuộc UBND xã………

             – UBND xã……………………………

– Căn cứ theo BLDS 2015

– Căn cứ theo luật Hộ tịch 2014

– Nghị đinh 123/2015/NĐ-CP quy định hướng dẫn một số điều Luật hộ tịch

– Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Tên tôi là:

Địa chỉ thường trú:

Số CMTND

Thành phần gia đình:

+

+

+

+

Gia đình tôi có số hộ khẩu đăng ký:……./……../………… cấp tại………………………….

Tôi có một số việc muốn trình bày như sau:

Vào ngày ………tháng………..năm….. tôi có lên UBND xã……….- phòng đăng ký hộ tịch để nộp đơn xin xác nhận người đã chết là cha tôi- ông ………………..

Tôi được nhận giấy hẹn lên nhận giấy báo tử của cha tôi là sau 15 ngày kể từ ngày nộp đơn xin xác nhận người đã chết (tức là ngày…./…../…)

Đến nay, ngày…………../…………/………….tôi đã lên phòng đăng ký hộ tịch của UBND xã nhưng không nhận được giấy báo tử và cán bộ………………………có trả lời tôi với lí do hồ sơ chưa được xác minh).

Tôi làm đơn này đề nghị phòng hộ tịch giải quyết hồ sơ này nhanh chóng cho gia đình tôi căn cứ theo Luật hộ tịch điều 33 quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký khai tử.

Tài liệu định kèm:

1. Bản photo đơn xin xác nhận người đã chết (đơn xin đã nộp cho phòng hộ tịch trước đó)

Tôi xin cam đoan những điều trình bày trên đây là đúng sự thật và mong được phía UBND xã ……………. xem xét, giải quyết để đảm bảo đúng quyền và lợi ích hợp pháp của tôi (gia đình tôi). 

Kính mong được giải quyết sớm !

Chân thành cám ơn !

       Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)  

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com