Đơn xin nhập thôn

Đơn xin nhập thôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*************

ĐƠN XIN NHẬP THÔN

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã …………………

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân – ông ……………

  • Căn cứ theo Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013.
  • Căn cứ theo các quy định pháp luật có liên quan.

Tôi tên là: …………… Sinh ngày …./…./…….. Quốc tịch:…………

CMND số: ……………Ngày cấp: ………….. Tại: …………

Số điện thoại: ………………

Email:………………

Nơi thường trú: ……………

Chỗ ở hiện nay: ………………

Nay tôi làm đơn này xin trình bày một việc như sau.

Tôi và gia đình tôi hiện nay có …… người đang sinh sống trên mảnh đất hiện tại từ ………… đến nay. Mảnh đất này nằm ở giữa ranh giới hai thôn ……….. và thôn ……… Do vị trí địa lý, đặc thù hình dáng của mảnh đất và cách phân định thôn của xã ta đang làm cho mảnh đất của tôi chia làm hai vì có một dòng sông ở giữa chia cắt. Việc xác định thôn hiện tại với gia đình tôi đang gây ra khá nhiều sự bất tiện trong các vấn đề liên quan đến các thủ tục hành chính. Trong quá trình sinh hoạt tại mảnh đất này, gia đình tôi không phát sinh bất cứ tranh chấp nào về đất đai.

Vì vậy, với mong muốn được giải quyết sự bất tiện này, tôi làm đơn này mong nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện được nhập mảnh đất của nhà tôi vào thôn ……….. để sinh hoạt gia đình được thuận tiện của chính quyền địa phương.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên tôi cung cấp là đúng sự thật.

Rất mong nhận được sự quan tâm giải quyết của quý cơ quan và chính quyền địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi gửi kèm theo đơn gồm: Bản đồ địa chính mảnh đất; hồ sơ phân chia thôn của xã; các giấy tờ liên quan khác. Mỗi loại giấy tờ có số lượng 01 bản.

………………….., ngày … tháng … năm…… 

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com