Đơn xin miễn thi tốt nghiệp THPT quốc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………… ngày……tháng…..năm…..

ĐƠN XIN MIỄN THI TỐT NGHIỆP THPTQG NĂM …

Kính gửi: – Ban giám hiệu trường……………

  • Căn cứ Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp ban hành cùng thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT;
  • Căn cứ kết quả học tập của …………..

Em tên là:………………………………………………………… Sinh ngày ………………………..

Học sinh lớp:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Em xin trình bày như sau:

Vào học kỳ 2 lớp 12 năm học…….. em được Sở GDDT tỉnh……triệu tập tham gia cuộc thi Olimpic khu vực về khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ; trong kỳ thi đó em đã đạt giải 3. Đồng thời, trong Xếp loại cả năm lớp 12: hạnh kiểm tốt và học lực giỏi.

Lý do xin xác nhận: xin miễn thi tốt nghiệp THPTQG. 

Căn cứ pháp lý: khoản 2 điều 33 Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp ban hành cùng thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT. Về miễn thi tất cả các bài thi THPT QG: 2. Người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi THPT quốc gia nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12;

b) Xếp loại cả năm lớp 12: hạnh kiểm và học lực từ loại trung bình trở lên;

c) Có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến sở GDĐT trước ngày thi THPT quốc gia.

Nay em làm đơn này, xin BGH nhà trường xem xét cho em được miễn thi THPTQG năm học ……

Em xin cam đoan những điều nói trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo đơn:
Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi Olimpic khu vực;
Giấy xác nhận tham dự tập huấn và dự thi của …..;
Bảng điểm năm học……………………….  
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com