Đơn xin đấu nối hạ tầng

Đơn xin đấu nối hạ tầng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN XIN ĐẤU NỐI HẠ TẦNG

          Kính gửi:     – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh T  

                             – Phòng abc Công ty nước sạch X

                             – Phòng abc Công ty điện lực Y

                             – Phòng abc Công ty xử lý nước thải A

          – Căn cứ Bộ luật dân sự 2015.

          – Căn cứ Luật giao thông đường bộ 2008.

          – Căn cứ Nghị định số 12/VBHN-BXD ngày 27/4/2020 của Bộ xây dựng về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

          – Căn cứ Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải

          – Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

          – Căn cứ Thông tư số 25/2016/TT-BCT quy định hệ thống điện truyền tải.

          – Căn cứ Giấy phép xây dựng số …/…/GP của Sở xây dựng Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội.

Công ty:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….

Giấy CNĐKKD:……………………………………………………………………………

Cấp ngày:…………………………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật:…………………………………………………………

CMND:…………………… Ngày cấp:………………… Nơi cấp:……………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………..

Số điện thoại:…………….

          Thay mặt công ty, tôi xin trình bày sự việc như sau:

          Căn cứ vào Giấy phép xây dựng chung cư K được Sở xây dựng Ủy ban nhân nhân thành phố Hà nội số …/…/GP cấp cho công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiến hành thi công công trình vào ngày 23/01/2021. Chính vì vậy, chúng tôi có đề nghị tới quý công ty như sau:

          – Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh T tổ chức đấu nối đường quốc lộ 6 với đoạn đường dẫn vào khu thi công.

          – Đề nghị Công ty điện lực Y đấu nối hệ thống điện….với nguồn điện dẫn vào khu thi công công trình phục vụ cho quá trình thi công.

          – Đề nghị Công ty nước sạch X đấu nối nước từ đường ống cấp nước số… đến địa điểm thi công.

          – Đề nghị công ty xử lý nước thải A tiến hành lắp đặt hệ thống dẫn nước thải thi công đến điểm đấu nối và tiến hành đấu nối với hệ thống thoát nước.

          – Việc đấu nối tạm thời diễn ra trước khi thi công công trình, từ ngày 23/01/2021 đến 23/01/2022.

           Kính mong quý cơ quan xem xét và chấp nhận giải quyết yêu cầu của tôi. Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

          Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:
– Bản vẽ đoạn đường ống nước có điểm đấu nối
– Ảnh chụp đoạn đường ống có điểm đấu nối
– Sơ đồ hệ thống điện có điểm đấu nối
– Bản vẽ bình đồ đoạn đường quốc lộ 6 có điểm đấu nối
– Giấy phép xây dựng số …./…/GP
– Giấy ủy quyền đại diện của công ty.
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com