Đơn xin đấu nối giao thông

Đơn xin đấu nối giao thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN XIN ĐẤU NỐI GIAO THÔNG

Kính gửi:     – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Z

                   – Ủy ban nhân dân huyện Z

          – Căn cứ Luật giao thông đường bộ 2008.

          – Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

          – Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

          – Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Họ và tên tôi là:…………………………………………………………………………….

Sinh năm:…………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD:……………………………………. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:.

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………

Nơi ở: …………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………………………….

          Tôi đại diện cho tập thể dân cư sống tại thôn H, xã K, huyện Z có đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề với nội dung như sau:

          Từ trước đến nay, tập thể dân cư sống tại thôn H, xã K khi cần di chuyển sang địa phận các xã, các huyện khác phục vụ cho việc sinh hoạt, sản xuất hàng ngày chỉ có thể đi qua một con đường có chiều rộng 3m, con đường này nối trực tiếp với đường xã, tuy nhiên lại chưa được đấu nối với đường xã. Tại nút giao giữa đường xã và đường vào thôn thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn thương tâm.

          Để thuận lợi cho việc đi lại và đảm bảo an toàn giao thông, chúng tôi đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề sau:

          – Lập phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường vào thôn và đường xã.

          Kính mong quý cơ quan xem xét và chấp nhận giải quyết yêu cầu của tôi. Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

          Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:
– Bản vẽ bình đồ đoạn tuyến đường xã có điểm đấu nối
– Biên bản họp dân cư thôn H, xã K.
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com