Đơn xin chuyển giáo viên chủ nhiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

ĐƠN XIN CHUYỂN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường

Em tên là: ……………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: Ngày……. tháng…….. năm …………

Hiện là học sinh lớp ……………………… Khối:……..

Trường: ……………………………………….

Chức vụ: Lớp trưởng lớp………..

Nay em làm đơn này xin thay mặt lớp….. xin phép Ban giám hiệu nhà trường xem xét và cho phép lớp em được thay đổi giáo viên chủ nhiệm

Giáo viên chủ nhiệm:…………………………………………

Tổ bộ môn:……………………………………………………

Hiện đang là giáo viên chủ nhiệm lớp….. khối…..trường………………………..

Lý do thay đổi giáo viên chủ nhiệm:

………………………

Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường.

Em xin chân thành cảm ơn!

 …………, ngày…tháng…năm…
Xác nhận của hội trưởng hội phụ huynh học sinhNgười làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com