Đơn đề nghị xác nhận diện tích nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………… ngày……tháng…..năm…..

ĐƠN XÁC NHẬN DIỆN TÍCH NHÀ Ở

Kính gửi: – UBND xã/phường…….

  • Phòng Địa chính xã/phường…………………
  • Căn cứ luật đất đai năm 2013;
  • Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
  • Căn cứ nhu cầu thực tế của …………..

Tôi tên là:………………………………………………………… Sinh năm ………………………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày như sau:

Hiện tôi là chủ sở hữu căn nhà có diện tích ………………. tại địa chỉ ………… trên thửa đất số…….. theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do …. cấp ngày….tháng….năm…. .

Lý do xin đo lại diện tích đất: tặng cho nhà ở/ bán/cho thuê/thế chấp ngân hàng /………..

Do vậy tôi làm đơn này, xin UBND xã/phường….. xác nhận diện tích căn nhà của tôi tại địa chỉ…………….. trên thửa đất số………………… là ………..m2

Tôi xin cam đoan những điều nói trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo đơn:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Chứng minh nhân dân/căn cước công dân;
Sổ hộ khẩu;  
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com