Đơn đề nghị thay đổi giá điện tưới tiêu

Đơn đề nghị thay đổi giá điện tưới tiêu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*************

………………….., ngày … tháng … năm…… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI GIÁ ĐIỆN TƯỚI TIÊU

Kính gửi: Công ty điện lực……………………………….. Chi nhánh: ……………..

  • Căn cứ theo Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực từ 01/01/2017;
  • Căn cứ theo Luật Điện lực 2004 được sửa đổi năm 2012 có hiệu lực từ 01/07/2013;
  • Căn cứ văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BCT ngày 09/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung một số diều của Luật điện lực;
  • Căn cứ theo Thông tư 16/2014/TT-BCT;         
  • Căn cứ theo chỉ thị số: … của Thủ tướng chính phủ về hỗ trợ, giúp đỡ các tổ chức cá nhân kinh doanh chịu hậu quả nặng nề của Covid – 19….
  • Căn cứ theo các quy định pháp luật có liên quan.

Tôi là:……………………………………….. Sinh ngày…./…./………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: ……………………

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………

Tôi xin trình bày với quý công ty một việc như sau:

Sau 1 thời gian được công ty tạo điều kiện lắp đặt thêm điện tưới tiêu ở khu vườn, cụ thể tại ……., gia đình chúng tôi rất cảm kích sự giúp đỡ nhiệt tình của quý công ty. Thời gian vừa qua với sự ảnh hưởng của dịch bệnh Corona, gia đình chúng tôi rất cố gắng cân bằng chi phí các nguồn thu nhập và chi tiêu đã thấy rằng mình sẽ không đủ khả năng tiếp tục trồng và kinh doanh. Nắm được tinh thần chị thị của Chính phủ, gia đình chúng tôi sau khi cân nhắc, tính toán thì thấy rằng mức giá tiền điện hiện tại nếu được quý công ty giảm xuống sẽ giúp đảm bảo cho việc gia đình được tiếp tục sản xuất nông nghiệp hiện tại để chống chọi qua thời gian dịch bệnh.

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị quý công ty xem xét, chấp thuận thay đổi giá điện của phần tưới tiêu giảm xuống cho gia đình tôi của phần đã được lắp đặt điện tưới tiêu vào vườn cà phê và mong quý công ty tiến hành chỉ đạo cán bộ nhân viên ký kết hợp đồng lắp đặt và sử dụng.

Tôi cam đoan sẽ sử dụng đúng mục đích và thực hiện thanh toán đầy đủ tiền điện theo quy định.

Kính mong quý công ty xem xét, chấp thuận.

Tôi gửi kèm theo đơn này là: Giấy đề nghị thay đổi giá điện; Chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực, Hộ khẩu bản sao có chứng thực; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản sao có chứng thực, Hóa đơn mua các thiết bị chạy điện 3 pha (máy biến áp, …). Mỗi loại giấy tờ trên đều có số lượng 1 bản.

Tôi xin chân thành cám ơn!

 Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com