Đơn đề nghị giải thích cách tính giá điện

Đơn đề nghị giải thích cách tính giá điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*************

………………….., ngày … tháng … năm…… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI THÍCH CÁCH TÍNH GIÁ ĐIỆN

Kính gửi: Công ty điện lực……………………………….. Chi nhánh: ……………..

  • Căn cứ theo Hiến pháp 2013;
  • Căn cứ theo Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực từ 01/01/2017;
  • Căn cứ theo Luật Điện lực 2004 được sửa đổi năm 2012 có hiệu lực từ 01/07/2013;
  • Căn cứ văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BCT ngày 09/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung một số diều của Luật điện lực;
  • Căn cứ theo Thông tư 16/2014/TT-BCT;         
  • Căn cứ theo các quy định pháp luật có liên quan.

Tôi là:……………………………………….. Sinh ngày…./…./………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: ……………………

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………

Tôi xin trình bày với quý công ty một việc như sau:

Thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ mới kí ban hành 2 văn bản đó là nghị định số 51/2020/NĐ-CP cùng với thông tư mới của Bộ Tài chính về điều chỉnh giá và cách tính giá điện. Từ trước đến nay sử dụng dịch vụ của quý công ty, tôi thấy rất yên tâm vì quý công ty luôn cung cấp các thông tin về cách tính và giá điện cập nhật rất minh bạch. Với hệ quả của Thủ tướng ký ban hành 2 văn bản mới, với kiến thức không phải chuyên môn về điện lực và tài chính, tôi không hiểu được cách tính mới này sẽ được tính như thế nào.

Căn cứ theo Hiến pháp 2013 của nước ta, tôi có quyền được hiểu về các thông tin về giá điện vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và nó không phải là các vấn đề mà Nhà nước không được tiết lộ. Để tránh những hiểu lầm không đáng có cũng như để có sự hợp tác thiện chí nhất về sau, tôi xin được yêu cầu quý công ty với hiểu biết chi tiết giải thích cách tính giá điện mới vừa được ban hành.

Kính mong quý công ty xem xét, chấp thuận.

Tôi xin chân thành cám ơn!

 Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com