Danh sách đề nghị khen thưởng đảng viên xuất sắc

Danh sách đề nghị khen thưởng đảng viên xuất sắc

ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Q.HÀ ĐÔNG
Số:…/…/DS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc
….., ngày… tháng… năm 20..

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG ĐẢNG VIÊN XUẤT SẮC

NĂM 2020 – 2021

          Căn cứ Hướng dẫn xét khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ban thường vụ Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội số….;

          Căn cứ Công văn hướng dẫn số…. ngày…..của Ban Tổ chức Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng Đảng viên;

          Căn cứ kết quả công tác Đảng và thi đua phong trào trong năm… Đảng viên và kết quả Hội nghị Ban thường vụ Chi bộ Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Hà Đông.

          Đề nghị khen thưởng các Đảng viên có thành tích xuất sắc trong danh sách sau:

STT ĐẢNG VIÊN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNGHÌNH THỨC KHEN THƯỞNGTHÀNH TÍCHSỐ LẦN SINH HOẠT ĐẢNG TRONG NĂM
1    
2    
3    
4    
5    
    
 TM CHI BỘ BÍ THƯ (Kí tên, đóng dấu)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com