Công văn xin thanh lý hợp đồng điện

Công văn xin thanh lý hợp đồng điện

CÔNG TY TNHH X PHÒNG KẾ HOẠCH
Số:…/…/CV
(Vv: xin thanh lý hợp đồng điện)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
….., ngày… tháng… năm 20..

Kính gửi: Công ty điện lực Hòa Bình

          Công ty TNHH X

          Địa chỉ: Số 7, đường X, quận Y, thành phố Hà Nội

          Phòng ban đại diện: Phòng kế hoạch

          Căn cứ hợp đồng mua bán điện số…/…/HĐMBĐ giữa công ty TNHH X và Công ty điện lực Hòa Bình. Xét thấy cả hai bên đã thực hiện được một phần nghĩa vụ của mình được nêu trong hợp đồng.

          Chúng tôi có đề nghị với quý công ty như sau:

          – Tiến hành thanh lý hợp đồng mua bán điện số…/…/HĐMBĐ giữa công ty TNHH X và Công ty điện lực Hòa Bình vào ngày 20/01/2021 tại địa điểm Số 7, đường X, quận Y, thành phố Hà Nội.

          Thời hạn trả lời công văn: 03 ngày kể từ ngày Công ty điện lực Hòa Bình nhận được công văn này.

          Địa chỉ nhận trả lời: Phòng đối ngoại – Công ty TNHH X.

  Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu: VP
  TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH
(Kí tên, đóng dấu)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com