Công văn phối hợp thực hiện nhiệm vụ

Công văn phối hợp thực hiện nhiệm vụ

CÔNG TY TNHH…………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC
—–**********—–
Số…../20../CCNB
(V/v: Đề nghị các phòng ban phối hợp đảm bảo công tác phòng dịch Covid 19)
Hà Nội, ngày……..tháng…năm 20…..

Kính gửi: – Phòng kinh doanh công ty……………

  • Phòng nhân sự công ty…………
  • Phòng kế toán công ty…………………
  • Những phòng ban khác trong công ty…..

Căn cứ theo Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19

Căn cứ theo chỉ thị, quyết định của Bộ Y Tế về cách phòng tránh, cách ly trong vùng có dịch

Căn cứ theo quyết định số …../…./….của hội đồng quản trị về vấn đề đảm bảo sức khỏe của nhân viên trong mùa Covid.

   Đề nghị các phòng ban cùng phối hợp với nhau đảm bảo các vấn đề an toàn sức khỏe cho nhân viên của mình cũng như nhân viên của phòng ban khác. Mọi người cùng nâng cao khẩu hiệu: “Sức khỏe là vàng” trong thời điểm này

 Đặc biệt đang là thời điểm cuối năm nên phòng kinh doanh, phòng kế toán và phòng nhân sự sẽ có nhiều hoạt động hơn nên đề nghị 3 phòng ban có thể phối hợp với nhau đẩy mạnh công tác phòng dịch.

Công văn có có hiệu lực kể từ ngày…/…./…….

Nơi nhận:

– Như trên;

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(chữ ký kèm con dấu cá nhân)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com