Công văn đề xuất khen thưởng sinh viên

Công văn đề xuất khen thưởng sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ
………………………….
  Số …/CV
(V/v: đề xuất khen thưởng)
Đề xuất khen thưởng các sinh viên trong trường có đóng góp lớn cho các hoạt động của trường năm ……..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   *************   …………………..ngày…..tháng…..năm……..

         Kính gửi: – Phòng đào tạo – Trường Đại học Luật Hà Nội.

                        – Phòng công tác sinh viên – Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đơn vi: Hội sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

Người đại diện: ………………………..

Chức vụ: Hội trưởng

Điện thoại: …………….

Email: …………………………..

Hội sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội gửi công văn này đề nghị với các phòng như sau:

Trong thời gian vừa qua, là một năm dài cả nước chống chọi với đại dịch COVID – 19, trường chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt thường niên của học sinh, sinh viên trong trường. Vốn dĩ là một năm đầy biến động, nhưng với sự cố gắng rất nhiều của các cá nhân sinh viên và được sự giúp đỡ rất lớn của các cơ quan đoàn thể của trường, năm vừa rồi có nhiều chương trình ý nghĩa vẫn được khởi chạy, đem lại nhiều ý nghĩa, lợi ích cho sinh viên trong trường.

Để động viên, khích lệ sự cố gắng của các cá nhân sinh viên có đóng góp to lớn và tạo động lực đón chào một năm mới sắp đến, chúng tôi gửi công văn này cho quý phòng nhằm mục đích:

  • Khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong năm vừa qua có đóng góp lớn cho các hoạt động của toàn trường.
  • Khen thưởng các câu lạc bộ đã tạo ra giá trị lớn sinh viên của trường.
  • ……………………

Chúng tôi xin yêu cầu:

– Khen thưởng mỗi cá nhân một khoản tiền ………..VND cùng với một bằng khen.

– Cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân, câu lạc bộ và tổ chức một buổi gặp mặt tuyên dương thành tích của cá nhân, câu lạc bộ đó.

Công văn này được gửi kèm theo một bản danh sách các sinh viên, câu lạc bộ có nhiều thành tích, theo đánh giá của hội sinh viên đã đem lại giá trị to lớn cho trường trong thời gian vừa qua.

Thời hạn trả lời công văn: … ngày, kể từ ngày công văn này được ký.

Địa chỉ nhận trả lời: Phó trưởng hội sinh viên – Nguyễn A.

Nơi nhận:                                                               HỘI TRƯỞNG HỘI SINH VIÊN

– Như trên;                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

– Lưu: VT

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com