Công văn đề nghị khen thưởng Đảng viên có thành tích xuất sắc trong quý

Công văn đề nghị khen thưởng Đảng viên có thành tích xuất sắc trong quý

ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Q.HÀ ĐÔNG
Số:…/…/CV (Vv: đề nghị khen thưởng Đảng viên có thành tích xuất sắc trong quý II)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc
….., ngày… tháng… năm 20..  

Kính gửi: Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội

Bí thư Chi bộ:………………………………………………………………………………

Ban thường vụ Chi bộ Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Hà Đông

          Căn cứ Hướng dẫn xét khen thưởng của Ban thường vụ Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội số….

          Căn cứ kết quả công tác Đảng và thi đua phong trào trong quý II năm…và kết quả Hội nghị Ban thường vụ Chi bộ Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Hà Đông.

          Ban Thường vụ Chi bộ Phòng Giáo dục & Đào tạo Q. Hà Đông đề nghị Ban thường vụ Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội:

1. Xét, đề nghị tặng Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho ………………………………………. tập thể và ………………… cá nhân(có danh sách kèm theo) vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác Đảng trong quý II năm    ;

2. Xét, đề nghị tặng Giấy khen của Ban thường vụ Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà nội cho ………………………………………. tập thể và ………………… cá nhân(có danh sách kèm theo) vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác Đảng trong quý II năm   

          Rất mong sự quan tâm, ủng hộ của Ban thường vụ Đảng bộ Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội để động viên công tác Đảng của các cán bộ Đảng viên.

          Thời hạn trả lời công văn: 03 ngày kể từ ngày Ban thường vụ Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn này.

          Địa chỉ nhận trả lời: Thường trực Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông.

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu VP
TM CHI BỘ PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG BÍ THƯ
(Kí tên, đóng dấu)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com