Biên bản xem xét kỷ luật sinh viên

Biên bản xem xét kỷ luật sinh viên

TRƯỜNG ĐH ……………….. CHI ĐỘI LỚP …………………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***************************

BIÊN BẢN XEM XÉT KỶ LUẬT SINH VIÊN

……., ngày…..tháng…..năm…..

I/ Người lập biên bản.

Họ và tên:……………………………………………….

Chức vụ:………………………………

Đơn vị làm việc:………………………………….

Số điện thoại:…………………………..

Email:……………………………………

II/ Người tham dự.

  1. Ông/bà:…………………………………………

Chức vụ:………………………………………….

Điện thoại:………………………………………

  • Ông/bà:…………………………………………

Chức vụ:………………………………………….

Điện thoại:

  • Anh/chị:……………………………………… – Trưởng ban kỷ luật.

Chức vụ:………………………………………….

Điện thoại:………………………………………

  • Các sinh viên lớp ……………. trong Trường ĐH…………………..
  • Cùng với sinh viên………………………………………… lớp ……. Trường ĐH ………………….. – học sinh bị kỷ luật.

III/ Nội dung buổi kỷ luật.

          Vào lúc ……….giờ………phút ngày…..tháng…..năm……., lớp ……. Trường ĐH…………………………………. đã diễn ra buổi họp xem xét kỷ luật đối với anh ………………………………………..đã vi phạm nội quy của nhà trường cụ thể là hành vi quy định tại Điều……. Hành vi này đã đem lại ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lẫn thành tích thi đua của lớp.

Số lượng sinh viên tham gia:………………. Trên tổng số:……………..

          Nội dung trình bày về hành vi vi phạm của anh ……………………:

……………………………………

          Ý kiến của giáo viên chủ nhiệm:

………………………………………

          Các phương án thống nhất được đưa ra để áp dụng xử lý trường hợp của anh ……………………..:

  1. …………………………………………………..
  2. …………………………………………………..

          Kết quả biểu quyết của sinh viên trong lớp:

……………………………………

          Anh …………………………… – Lớp trưởng, trưởng ban kỷ luật thông báo và ra quyết định xử lý đối với anh ……………… là ……………………

Buổi xử lý kỷ luật kết thúc lúc ….giờ …..phút ngày…..tháng…..năm……,.

Tôi xin cam kết những nội dung, thông tin trên là đúng sự thật!

Người bị kỷ luậtTrưởng ban kỷ luậtNgười lập biên bảnGiáo viên chủ nhiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

(Các cá nhân phải đưa ra ý kiến của mình trong biên bản: đã đọc và đồng ý hay không đồng ý với biên bản)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com