Biên bản khiển trách học sinh

Biên bản khiển trách học sinh

TRƯỜNG THPT ……………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***************************

BIÊN BẢN KHIỂN TRÁCH HỌC SINH

……., ngày…..tháng…..năm…..

I/ Người lập biên bản.

Họ và tên:……………………………………………….

Chức vụ:………………………………

Số điện thoại:…………………………..

Email:……………………………………

II/ Người tham dự.

  1. Ông/bà:…………………………………………

Chức vụ:………………………………………….

  • Ông/bà:…………………………………………

Chức vụ:………………………………………….

  • Anh/chị:………………………………………

Chức vụ:…………………………………………. – Chủ trì cuộc họp.

  • Cùng với học sinh lớp ……. Trường THPT ………………….. – Người bị khiển trách

III/ Nội dung buổi họp.

          Vào lúc ……….giờ………phút ngày…..tháng…..năm……., BGH Trường THPT…………………………………. đã tổ chức buổi họp xem xét kỷ luật đối với em A ………………………………………..đã vi phạm nội quy của nhà trường cụ thể là hành vi quy định tại Điều……., biện pháp kỷ luật là khiển trách học sinh A.

          Nội dung khiển trách em A của BGH:

…………………………………

          Ý kiến của em A:

…………………………………

          Ý kiến của các thầy cô trong ban kỷ luật:

…………………………………

Buổi họp khiển trách em A kết thúc vào lúc ….giờ…..phút, ngày … tháng …… năm……

Tôi xin cam kết những nội dung, thông tin trên là đúng sự thật!

Người bị kỷ luậtTrưởng ban kỷ luậtNgười lập biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

(Các cá nhân phải đưa ra ý kiến của mình trong biên bản: đã đọc và đồng ý hay không đồng ý với biên bản)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com