Bản tường trình vi phạm giao thông

Bản tường trình vi phạm giao thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày……, tháng…., năm…….

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(V.v vi phạm giao thông)

Kính gửi: Công an.…………………………..………………………

Họ tên tôi là:……………………………………………..………………………..

Sinh ngày:………………………

Địa chỉ thường trú :………………………………………………………………..

Số CMND:………………………………………

Số điện thoại:………………………………

Email:……………………………………..………………………………………

          Nội dung tường trình:

Vào hồi ….. giờ, ngày….. tháng…..năm……, tại ………………… tôi khi tham gia giao thông đã…………………………………………………

Tôi xin cam đoan những thông tin trong bản tường trình này là đúng sự thật.

Cán bộ giải quyếtNgười làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com