HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHÓ CẢNH

Hợp đồng mua bán chó cảnh là văn bản thỏa thuận giữa bên mua và bên bán về việc mua bán chó cảnh. Trong đó, hợp đồng quy định cụ thể về đối tượng hợp đồng, cách thức thực hiện, giá cả, quyền và nghĩa vụ của các bên,…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHÓ CẢNH

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005

– Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015

–  Căn cứ nhu cầu và khả năng của 2 bên

Hôm nay ngày….tháng….năm….,tại…..,chúng tôi gồm có:

 I/ Bên bán (sau đây gọi là Bên A):                                                                                            

GCNDKKD/CMND  ………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế(Nếu có):  ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:  …………………………………………………………………………………………………………………… ..

Điện thoại:   ……………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện bởi(nếu có):   ………………………………………………………………………………………………

Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………….

II/ Bên mua (sau đây gọi là Bên B):  .                                                                                

GCNDKKD/CMND:  ……………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế(Nếu có):  ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:  …………………………………………………………………………………………………………………… ..

Điện thoại:  ………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi(nếu có):   ………………………………………………………………………………………………

        Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

 Điều 1. Nội dung hợp đồng:

1. Bên A bán cho bên B … con chó cảnh:

Tên chó:Số thứ tự trong đàn:
Chủng loại:Màu sắc:
Ngày sinh:Giới tính:
Số ngày tuổi hiện tại:Tiêm phòng:
Tình trạng sức khỏe:Tẩy giun:
Tên chó bố:Màu sắc:
Tên chó mẹ:Màu sắc:

Điều 2: Giá và phương thức thanh toán:

Bên A sẽ bán 01 con chó nêu trên cho bên B với giá: … đồng (Bằng chữ: …)

Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay sau khi nhận chó.

Điều 3:Trách nhiệm của bên A

 • Bảo hành sức khỏe 01 tháng (kể từ ngày bàn giao chó)
 • Phạm vi bảo hành: phát hiện vật nuôi không thuần chủng, mắc các bệnh truyền nhiễm (Dưới xác nhận của bác sĩ thú y). Trong trường hợp chó bị chết hoặc bệnh tật sẽ được bồi thường theo sự thỏa thuận của hai bên.
 • Trường hợp bên A giao hàng không đúng hợp đồng, bao gồm giao hàng không đúng thời hạn, giao hàng không đủ số lượng, chất lượng đã thỏa thuận thì phải:
 • Nếu giao hàng không đúng chất lượng thì phải giao hàng thay thế trong vòng 02vngày
 • Trường hợp bên A giao hàng trễ thì phải chịu phạt … % giá trị hợp đồng cho 01 ngày trễ và không vượt quá thời gian 
 • Bên A phải bồi thường cho bên B toàn bộ thiệt hại phát sinh do việc giao hàng không đúng hợp đồng gây ra, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật hoặc không phải do lỗi của bên A.
 • Nếu bên A giao hàng không đúng hợp đồng mà không khắc phục  theo quy định trên đây, bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, khi đó bên A phải trả lại toàn bộ số tiền đã thanh toán, chịu phạt số tiền là:…..đồng. Tự gánh chịu các thiệt hại của mình và chịu các chế tài khác theo quy định của hợp đồng này và quy định pháp luật liên quan
 • Bên A có trách nhiệm hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ, huấn luyện chó sau ký hợp đồng mua bán.
 • Các trách nhiệm và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng, quy định pháp luật khác liên quan

 Điều 4:Trách nhiệm của bên B

 Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên A theo quy định của hợp đồng.Bên B phải chịu lãi suất chậm trả …%/ ngày chậm trả. Sau thời hạn 06 ngày bên A có quyền chấm dứt hợp đồng bên B mất tiền cọc.

 Cùng với bên A thống nhất thời gian địa điểm, kiểm tra việc giao nhận chó.

Điều 5: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng:

1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết, mỗi lần bàn bạc thoả thuận cần lập biên bản ghi lại toàn bộ nội dung để làm căn cứ cho hai bên thực hiện.

2. Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa vụ tranh chấp ra tòa án kinh tế.

Điều 6: Các thỏa thuận khác:

Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong này sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành của các văn bản pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá.

Điều 7: Hiệu lực của hợp đồng:

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …tháng … năm … đến ngày …tháng…năm … Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Bên B có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian, địa điểm họp thanh lý.

Hợp đồng này được làm thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01bản

BÊN ABÊN B

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com