Hợp đồng thuê xe đám cưới

Hợp đồng thuê xe cưới là hợp đồng dịch vụ thuê xe ô tô được ký kết giữa các cá nhân, tổ chức. Theo đó, bên sử dụng dịch vụ và bên cung ứng dịch vụ thỏa thuận các về giá cả, thời gian thuê xe,… nhằm đạt được kết quả tốt nhất cho cả 2 bên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày …tháng…năm…

HỢP ĐỒNG THUÊ XE CƯỚI

Số: …./HĐTXC –

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ……;
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, tại địa chỉ: ………………., ngày……tháng …..năm….. chúng tôi gồm:

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN A):

Công ty: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………….

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………..cấp ngày ….tháng…..năm….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:  …………………….     Số Fax/email (nếu có):   ………………………..

Người Đại diện theo pháp luật: Ông/bà:   ………………………………………………..

CMND/CCCD số:…………………..      cấp ngày:………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:  ……………………………………………………………………………………   

Căn cứ đại diện: ………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: …………………chi nhánh………………..-Ngân hàng…………………..

Và:

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN B):

Ông/bà:……………………………………………….. Sinh ngày: ………………………………..

Số CMND/CCCD:………………………. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………)

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng thuê xe cưới số: ………. ngày…tháng…năm… để ghi nhận việc Bên A cho bên B thuê xe cưới. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng:

Bên B có nhu cầu và bên A đồng ý cung cấp dịch vụ thuê xe cưới, với thời gian địa điểm và lộ trình như sau:

 • Loại xe thuê:………………………….. màu xe…………….. hãng xe………….

Biển kiểm soát……………………..

 • Thời gian ……..giờ, ngày………. đưa đi và ………giờ, ngày ………….đón về.
 • Lộ trình:

Nhà trai – Nhà gái – Nhà Trai – Nhà hàng ( không chờ tiệc : … tiếng/ca). (chọn / không chọn)

Nhà trai – Nhà gái – Nhà Trai – Nhà hàng – Nhà Trai ( chờ tiệc: … tiếng/ca). (chọn / không chọn)

Ca sáng: không chờ ăn tiệc: 7h00 phút – 11h 00 phút

Ca chiều: không chờ ăn tiệc: 12h30 phút – 16h30 phút – Có chờ ăn tiệc: 12h30 phút – 18h30 phút

 • Tài xế: Ông………………………………………….

Số CMTND: …………………. Cấp ngày……………………….. do……………..

Giấy phép lái xe số……….. Cấp ngày………………………. do…………….

Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán

 • Giá thuê xe là:…………………………………….. (Bằng chữ:……………………………..) (Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT)

Bên A sẽ đặt cọc số tiền là……….. cho bên B, sau khi hoàn thành công việc bên A sẽ thanh toán số tiền còn lại.
Điều 3. Trách nhiệm của Bên B

 1. Đưa, đón người của Bên A đúng thời gian và địa điểm thỏa thuận tại Điều 1 của Hợp đồng;
 2. Đảm bảo chất lượng xe tốt và lái xe an toàn trong quá trình đưa đón của Bên B;
 3. Có trách nhiệm mua bảo hiểm dân sự cho xe và người được vận tải trên xe;
 4. Bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu gây ra thiệt hại trong quá trình thực hiện các công việc trên;
 5. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên A

 1. Thông báo chính xác thời gian và địa điểm đưa, đón cho Bên B  trước ít nhất là 2h nếu có sự thay đổi;
 2. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn khoản phí dịch vụ theo quy định tại Điều 2 cho Bên B;
 3. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 Bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng xe gửi giữ.
Điều 5. Thông báo và xử lý vi phạm hợp đồng

1. Trong trường hợp Bên A có sự thay đổi kế hoạch do yêu cầu của công việc hoặc do yếu tố khách quan khác mà không thể tiến hành theo đúng thời gian tại Điều 1 thì phải thông báo cho Bên B trước ít nhất là 03 ngày trước ngày tiến hành công việc tại Điều 1 đồng thông báo cho Bên B chính xác thời gian khác sẽ tiến hành các công việc tại Điều 1.

Trong trường hợp đã lùi lại thời gian mà Bên A vẫn không thể tiến hành theo đúng thời gian thỏa thuận thì Bên B không phải hoàn trả lại số tiền đã thanh toán trước;

2. Trong trường hợp Bên B không thể bố trí xe và lái xe theo đúng thời gian thỏa thuận tại Điều 1 thì phải thông báo trước cho Bên A ít nhất là 3 ngày trước ngày tiến thành công việc tại Điều 1 đồng thời thỏa thuận lại với Bên B thời gian chính xác để đưa đón Bên B.

Nếu Bên A vẫn không thể tiến hành đưa đón Bên B theo đúng thời gian đã thỏa thuận lùi lại thì phải thanh hoàn lại cho Bên B khoản tiền đã thanh toán trước đồng thời bị phạt một khoản tiền bằng với số tiền Bên B đã thanh toán trước.

3. Nếu một trong các bên có sự thay đổi về thời gian theo quy định tại Điều 1 mà không báo trước 3 ngày trước ngày tiến hành công việc thì xử lý như sau:

– Bên A phải trả lại Bên B khoản tiền đã thanh toán trước đồng thời bị phạt một khoản tiền bằng với khoản tiền đã đặt trước;

– Bên B sẽ không được hoàn lại số tiền đã thanh toán trước.

4. Trong trường hợp việc thay đổi thời gian của một bên mà gây thiệt hay cho bên còn lại (kể cả đã thông báo trước 3 ngày) thì bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại do sự thay đổi thời gian.

5. Trong trường hợp Bên A không đón Bên B từ ……………về …………… theo đúng thời hạn quy định tại Điều 1 thì phải chịu các chi phí ăn, nghỉ cho Bên B do thời gian chậm đón về theo giá thực tế.

Điều 6. Các thỏa thuận khác

1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các thỏa thuận trong Hợp đồng này.

2. Những nội dung không được thỏa thuận trong Hợp đồng này thì áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;

3. Nếu có tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này thì các bên trước hết phải cùng nhau giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Nếu không đạt được sự thương lượng, hòa giải thì mỗi bên có quyền khởi kiện ra tòa án để giải quyết theo thủ tục chung của pháp luật;

Điều 7: Hiệu lực của hợp đồng
– Hợp đồng này có hiệu lực từ … giờ … ngày … đến … giờ … ngày ….
– Hợp đồng này được lập thành ….. bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ….bản.

Hợp đồng này gồm ….. trang, và được lập thành 02 (hai) bản

Bên ABên B

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com