Hợp đồng thuê quản lý quán cà phê

Hợp đồng quản lý quán cà phê là dạng hợp đồng như thế. Với những điều khoản và nội dung gì. Kính mời các bạn cùng theo dõi hợp đồng mẫu sau:

Định nghĩa hợp đồng thuê quản lý quán cà phê

Hợp đồng thuê quản lý lao động đây là một dạng hợp đồng lao động. Nó quy định quyền và nghĩa vụ giữa người lao động và người sử dụng động. Trách nhiệm của các bên trong hợp đồng lao động.

Mẫu hợp đồng thuê quản lý quán cà phê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                       Hà Nội, Ngày 20 tháng 7 năm 2020

             HỢP ĐỒNG THUÊ QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ

                               Số: 12/HDTQLQCP 

 • Căn cứ theo quy định bộ luật Dân sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
 • Căn cứ theo Bộ luật Lao động nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2014;
 • Căn cứ luật bảo hiểm xã hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2014;
 • Căn cứ theo thỏa thuận các bên;

Hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2020, Tại địa chỉ 120 Nguyễn trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, chúng tôi gồm các bên:

Bên A (Người sử dụng lao động)

Tên công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ab

Mã số thuế: 154647543       

Số tài khoản:19652654             Chi nhánh: Vietinbank

Địa chỉ: 120 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 023654921                    số fax: 59561

Người đại diện theo pháp luật: Nguyên Minh Nam       Chức vụ: Giám đốc

Bên B (Người lao động)

Tên Ông/bà: Nguyễn Anh                     Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/12/1988       Dân tộc: Kinh

Số cmnd: 618415318  Nơi cấp CAHN   Ngày cấp 22/12/2015

Địa chỉ: 622 Nguyễn trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tài khoản Ngân hàng: 649421874     Chi nhánh: Vietinbank

Số điện thoại:025418749

Hại bên cùng bàn bạc và thỏa thuận những nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

– Hai bên thỏa thuận về việc bên A thuê bên B quản lý quán cà phê cà phê Minh Anh tại địa chỉ 120 Nguyễn trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điều 2. Mô tả công việc

– Làm việc theo sự điều chỉnh, sắp xếp, quản lý cấp trên;

– Thực hiện công việc quản lý nhân viên trong quán cà phê;

– Thực hiện các công việc chính sách nhằm thu hút khách hàng;

– Chịu trách nhiệm với mọi hoạt động của quán cà phê;

– Kiểm tra, đánh giá tác phong làm việc của nhân viên;

– Kiểm tra, giám sát việc vệ sinh quán;

– Nhận tiền, chốt két khi hết giờ,

– Giải quyết mọi thắc mắc, yêu cầu của khách hàng;

Điều 3. Thử việc

– Thời gian thử việc: 3 tháng;

– Nội dung công viêc

+ Tiếp xúc, làm việc trực tiếp với môi trường làm việc mới;

+ Thực hiện các công việc như các bên đã thỏa thuận;

– Lương thử việc

+ Trong quá trình thử việc bên B sẽ hưởng mức lương 85% lương cơ bản theo quy định pháp luật;

+ Ngoài mức lương cơ bản còn được hưởng các khoản lương tăng ca, khoản trợ cấp, lương thưởng;

– Chế độ bảo hiểm

Trong quá trình thử việc bên B được tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật;

– Đánh giá thử việc

 Trong quá trình thử việc bên A sẽ xem xét đánh giá quá trình thử việc của bên A trong các trường hợp sau:

+Nếu trong quá trình thử việc bên B hoàn thành tốt công việc thì bên A xem xét  việc ký kết hợp đồng chính thức.

+ Việc ký kết hợp đồng chính được thực hiện trước 5 ngày khi kết thúc thời gian thử việc

+ Nếu bên A xét thấy bên B không hoàn thành công việc, không thể đảm nhận chức vụ quản lý thì hai bên chấm dứt hợp đồng thử việc ngay ngay khi hết thời hạn 3 tháng. Hai bên không ký kết thêm hợp đồng lao động

Điều 4. Thời hạn hợp đồng, thời gian, địa điểm

Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng có giá trị 3 năm kể từ ngày bên B hoàn thành thời gian thử việc và được bên A chấp nhận làm việc;

Thời gian

– Thời gian công việc đặc thù của quán là full- time: 9h sáng – 22h đêm;

– Mỗi tuần sẽ được nghỉ một ngày;

– Việc chấm công được thực hiện bằng chấm vân tay trước và sau giờ làm việc;

Ngoài thời gian làm việc chính thức bên B đảm bảo việc tăng ca theo yêu cầu bên B, và do nhu cầu của công việc;

Địa điểm

– Quán cà phê Minh Anh tại địa chỉ 120 Nguyễn trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 5. Lương, thưởng

Lương được tính theo 2 loại:

+ Lương cơ bản: 10.000.000 VNĐ/Tháng;

+ Lương theo mức doanh số được theo sự thỏa thuận;

+ Lương tăng ca theo số giờ mà bên B đã làm việc và được tính theo quy định pháp luật về tính lương tăng ca cuối tuần, ca đêm, ca ngày;

– Lương được trả theo chu kỳ ngày 05 hàng tháng;

– Phương thức chi trả: chuyển khoản ngân hàng;

Thưởng

+ Thưởng lễ tết

+ Thưởng vào ngày sinh nhật;

+ Thưởng do vượt mức doanh số

+ Xem xét tăng lương nếu đạt 3 tháng liên tục vượt mức doanh thu đề ra;

Các khoản phụ cấp

+ Phụ cấp quản lý 1.000.000 VNĐ/ tháng

+ Phụ cấp xăng xe, đi lại 200.000VNĐ/tháng

+ Hỗ trợ ăn uống 600.000VNĐ/tháng

Điều 6. Chế độ khác

Nghỉ phép, Nghỉ đột xuất

– Bên B nếu muốn nghỉ việc vì lí do cá nhân như ốm đau, bệnh tật, phải thông báo cho bên A được biết trước 24 giờ;

– Nghỉ vào các ngày lễ

Bên A sẽ được nghỉ vào các ngày lễ theo quy định pháp luật như tết, ngày quốc khánh sẽ được hưởng lương. Nhưng nếu muốn tăng ca hoặc do như cầu cần thiết phải tăng ca thì sẽ được nhân hệ số % ngày lễ theo quy định pháp luật;

– Ngoài ra còn được nghỉ theo chế độ khác theo quy định pháp luật;

– Chế độ bảo tham gia bảo hiểm

– Trong quá trình làm việc bên B sẽ được tham gia vào bảo hiểm xã hội với các khoản đóng góp theo quy định pháp luật:

+ Bên A sẽ chịu đóng 21.5 % trong đố bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Trợ cấp thất nghiệp;

+ Bên B sẽ phải đóng 10.5% tiền bao hiểm bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Điều 7. Bảo mật

Bảo mật về thông tin khách hàng, cách thức kinh doanh

–  Bên B cam kết về bảo mật thông tin khách hàng, bí mật kinh doanh trong quá trình làm việc, sau thời gian nghỉ việc 5 năm.

– Nếu trong quá trình làm việc bên B cung cấp khách hàng cho đối thủ cạnh tranh thì bên B chịu trách nhiệm bồi thường thiệt và các trách nhiệm khác

Bảo mật về công thức sản phẩm

– Bên B có nghĩa vụ bảo mật thông tin về công thức sản phẩm của quán;

– Bên B chỉ được cung cấp thông tin công thức sản phẩm nếu có sự đồng ý của bên A;

– Nếu bên B tự ý cung cấp thông tin bí mật về công thức sản phẩm thì tự trách nhiệm bồi thường, trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ các bên

– Quyền nghĩa vụ bên A

+ Giám sát, theo dõi quá trình làm việc bên B;

+ Chi trả lương, thưởng cho bên B;

+ Có quyền chấp dứt hợp đồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại;

+ Nghĩa vụ giải quyết các khiếu nai, yêu cầu bên B;

+ Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho bên B;

Quyền và nghĩa vụ bên B

+ Thực hiện công việc nhiệm vụ được giao theo sự điều chỉnh bên A;

+ Quản lý công việc mình được giao, hoàn thành các nhiệm vụ;

+ Quyền yêu cầu khiếu nại với cấp trên;

+ Được chi trả các khoản lương thưởng phúc lợi khác;

+ Quyền chấp dứt hợp đồng, yêu cầu chi trả các khoản lương thưởng.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp

– Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

– Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian 07 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền phân xử, quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng mà các bên phải tuân thủ. Chi phí và án phí do Bên thua chịu.

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng

Thỏa thuận các bên

– Hợp đồng chấp dứt nếu hợp đồng hết thời hạn của hợp đồng mà các bên không thỏa thuận về việc gia hạn hợp đồng;

Trường hợp các bên đơn phương chấp dứt hợp đồng

–  Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng khi bên A vi phạm nghĩa vụ cơ bản sau:

+ Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

+ Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động.

+ Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Phải nghỉ việc để chăm sóc vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng, con đẻ, con nuôi bị ốm đau, tai nạn;

+ Khi ra nước ngoài sinh sống hoặc làm việc;

Gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh hoặc chuyển chỗ ở mà NLĐ đã tìm mọi biện pháp nhưng không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.

+ Điều kiện nghỉ việc là bên B thông báo cho bên A được biết trước 15 ngày để bên A kiếm kiếm người thay thế.

+Nếu trường hợp bên B tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng thì chịu trách nhiệm phạt hợp đồng một tháng tiền lương.

– Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

+ Không hoàn thành công việc được giao trong 3 tháng liên tục;

+ Bị nhắc nhở quá 3 lần trong 1 tháng làm việc và trên 5 lần nhắc nhở;

+ Tự ý bỏ việc không có lý do chính đáng;

+ Trong trường hợp bên A tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì bên B có quyền yêu cầu nhân lại công việc, bồi thường các khoản chi phí liên quan;

Trường hợp bất khả kháng

 Trường hợp bất khả kháng mà các bên không thể thực hiện hoặc không thể khác phục hậu quả thì các bên phải thông báo cho bên kia biết trước 5 ngày. Nếu bên A tự chấp dưt hợp đồng không có lý do thì tự chịu hoàn toàn trách nhiệm.

+ Do như cầu công việc không còn cần thuê thêm nhân viên thời vụ;

+ Do các bên thỏa thuận chấm dứt;

+ Do công ty phá sản;

+ Do bệnh dịch, thiên tai, các quyết định của cơ quan nhà nước;

Điều 10. Gia hạn hợp đồng

– Bên A và bên B có thể thực hiện gia hạn hợp đồng nếu công công nếu hai bên thoải thuận thành công;

– Trường hợp bên B có thể yêu cầu gia hạn hợp đồng nếu bên A còn như cầu công việc;

– Việc thỏa thuận diên ra trước 5 ngày hợp đồng hết hiệu lực.

Điều 11. Điều khoản chung

– Các bên thống nhất các điều khoản mà các bên đã thỏa thuận là đúng sự thật, tự nguyện;

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng có 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

              Bên chủ lao động                            Bên người lao động

  Nam                                            Anh

Nguyễn Minh Nam                          Nguyễn Anh

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tài liệu tham khảo

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com