Hợp đồng thuê lái xe đưa đón học sinh trường tiểu học

Hợp đồng thuê lái xe đưa đón học sinh trường tiểu học được sử dụng như thế nào, cần có những điều khoản ra sao, xin mời các bạn cùng theo dõi biểu mẫu của chúng tôi.

Định nghĩa Hợp đồng thuê lái xe đưa đón học sinh trường tiểu học

Hợp đồng thuê lái xe đưa đón học sinh trường tiểu học là một loại hợp đồng dịch vụ đặc thù có tính trách nhiệm vô cùng cao. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, thỏa thuận này phải vô cùng chặt chẽ và ràng buộc trách nhiệm pháp lý.

Mẫu Hợp đồng thuê lái xe đưa đón học sinh trường tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

                 …, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG THUÊ LÁI XE

(V/v: Thuê lái xe đưa đón học sinh trường tiểu học)

Số: …/HĐTLX

 • Căn cứ Bô luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật thương mại 2005;     
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

Bên A:

TRƯỜNG TIỂU HỌC…

Địa chỉ:

Tel:

Email:

Website:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Bên B:

Ông/bà:                                                 Ngày sinh:                                   Giới tính:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Cùng bàn bạc, thống nhất những thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Công việc đảm nhiệm

– Bên A đồng ý thuê bên B đảm nhiệm vị trí lái xe (xe ô tô do bên A cung cấp) đưa đón toàn thể học sinh lớp … – Trường tiểu học…

– Mô tả chi tiết công việc bên B:

+ Lấy/trả xe tại bãi xe của nhà trường;

+ Đón học sinh lớp … từ nhà đến trường và từ trường về nhà;

+ Điểm danh, lập biên bản báo cáo sĩ số học sinh lớp … lên/xuống xe tại các thời điểm đón/trả.

Điều 2. Yêu cầu công việc

2.1. Yêu cầu đối với lái xe

– Bằng lái xe hạng B2 trở lên;

– Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm lái xe đường dài;

– Sức khỏe ổn định, đáp ứng được áp lực công việc;

– Tuân thủ Luật giao thông đường bộ và các quy định liên quan;

– Khả năng xử lý tình huống phát sinh dọc đường tốt;  

– Thái độ làm việc đúng mực, ôn hòa, chuyên nghiệp với học sinh và giáo viên trong trường.

2.2. Yêu cầu đối với phương tiện do lái xe phụ trách

– Loại xe:

– Màu sắc:

– Biển số:

– Tình trạng:

– Địa điểm lấy/trả xe:

Điều 3. Thời hạn công việc

– Bên A đồng ý thuê bên B tiến hành công việc đảm nhiệm trong thời hạn 12 (mười hai) tháng liên tục, kể từ ngày …/…/… đến hết ngày …/…/…

– Trường hợp hết thời hạn nêu trên mà các bên vẫn mong muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng, các bên cùng nhau ký Phụ lục gia hạn hợp đồng. Thời hạn công việc lúc này phụ thuộc vào thời hạn được ghi nhận trong Phụ lục.

Điều 4. Chế độ làm việc

4.1. Thời gian làm việc:

– Bên B làm việc theo ca, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

+ Ca 1: từ 6:00 đến 8:00

+ Ca 2: từ 16:30 đến 18:30

– Thời gian làm việc có thể thay đổi theo thỏa thuận, phù hợp với giờ học của nhà trường.

– Thời giờ nghỉ ngơi (nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương) theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

– Trường hợp bên B nghỉ đột xuất thì phải báo trước cho bên A muộn nhất là 24 giờ trước thời điểm nghỉ. Bên B không được nghỉ đột xuất quá 3 ngày liên tiếp.

4.2. Thù lao lái xe và phương thức thanh toán:

– Mức thù lao: 10.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn)

– Bên B chi trả các khoản phí, lệ phí, xăng xe, nhiên liệu liên quan đến vận hành, dừng/đỗ xe ngay tại thời điểm phát sinh trên đường vận chuyển. Bên A chịu trách nhiệm hoàn trả các khoản chi phí nói trên cho bên B vào thời điểm thanh toán thù lao lái xe.

– Bên A tiến hành xem xét, đánh giá và trả thưởng hàng tháng cho bên B nếu bên B hoàn thành tốt công việc đảm nhiệm. Mức thưởng do các bên thỏa thuận tại thời điểm thưởng nhưng không vượt quá 50% mức thù lao nói trên.

– Bên A thanh toán thù lao, tiền thưởng và các khoản hỗ trợ khác (nếu có) cho bên B vào ngày mùng 5 hàng tháng, bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản sau của bên B:

   Chủ tài khoản: …

   Số tài khoản: …

   Ngân hàng: …                    

   Chi nhánh: …

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Yêu cầu bên B đưa đón đúng sĩ số lớp… theo đúng lộ trình vận chuyển;

– Yêu cầu bên B chịu toàn bộ trách nhiệm nếu xảy ra thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của học sinh trên xe;

– Thông báo bằng điện thoại đầy đủ, chính xác các yêu cầu cụ thể, thời gian, địa điểm đón/trả từng học sinh lớp… muộn nhất là 2 giờ trước mỗi ca làm việc của bên B;

– Chỉ định người giám hộ học sinh lớp… cùng làm việc theo ca với bên B;

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn thù lao lái xe cho bên B;

– Hỗ trợ, giúp đỡ bên B xử lý các vấn đề phát sinh dọc đường.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Yêu cầu bên A thanh toán đầy đủ, đúng hạn thù lao lái xe và các chi phí dọc đường khác;

– Từ chối chuyên chở học sinh lớp… nếu phát hiện học sinh có tình trạng sức khỏe không phù hợp với việc vận chuyển, nếu tiếp nhận vận chuyển sẽ gây nguy hiểm cho chính học sinh đó hoặc những học sinh khác trong lớp;

– Phối hợp với nhân viên giám hộ do bên A chỉ định nhằm quản lý, giám sát số lượng học sinh lên/xuống xe;

– Đảm bảo đưa đón học sinh lớp… an toàn từ nhà đến trường và từ trường về nhà;

– Bảo đảm thời gian xuất phát theo dự kiến.

– Kiểm tra tình trạng xe trước khi vận hành và thông báo cho bên A về mọi mất mát, hư hỏng (nếu có);

– Chịu trách nhiệm trông giữ, bảo quản xe trong lộ trình vận chuyển;

– Lấy/trả xe đúng địa điểm thỏa thuận.

Điều 7. Bồi thường thiệt hại

– Trường hợp tính mạng, tinh thần, thể trạng hoặc tài sản của học sinh trên xe bị thiệt hại trong quá trình bên B đưa đón thì bên B phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

– Bên B không phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, tinh thần, thể trạng hoặc tài sản của học sinh trên xe nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của học sinh hoặc do sự kiện bất khả kháng.

Điều 8. Bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

– Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự.

– Bên gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh do sự kiện bất khả kháng.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp

– Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đều được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên.

– Trường hợp hòa giải không thành, các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân nơi bên A đặt trụ sở tiến hành giải quyết. Trong quá trình giải quyết tại Tòa án, các bên vẫn tiếp tục thưc hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng này, trừ quyền và nghĩa vụ là nội dung của tranh chấp.

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Hết thời hạn thỏa thuận;

– Theo thỏa thuận khác giữa các bên (nếu có);

– Bên B không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng vì vấn đề sức khỏe.

Điều 11 Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng có hiệu lực 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày ký.

– Hợp đồng gồm 05 (năm) trang, được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản. Trường hợp các bên ký kết Phụ lục hợp đồng thì Phụ lục được xem là bộ phận không thể tách rời và có giá trị pháp lý như những điều khoản được ghi nhận trong Hợp đồng này.

                  Bên A                                                                                 Bên B

        (Ký tên, đóng dấu)                                                                      (Ký tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com